Etkinlikler

forum

REC Türkiye, projeleri kapsamında faaliyetlerine ve çalışma alanlarına yönelik etkinlikler düzenler. Etkinlikler; eğitim, seminer, çalıştay, danışma toplantıları, konferans vb. toplantıları içermektedir. Kamuya yönelik düzenlenen etkinlikler ücretsizdir. Eğitim, seminer ve diğer faaliyetler projenin içeriğine göre genellikle belirli bir hedef kitleye yönelik düzenlenir.