9. TÜRKTAY Paneli Ankara’da Gerçekleştirildi!

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümün tüm yönleriyle ele alınarak, ilgili çalışmalara rehberlik edilmesi ve Türkiye’nin sanayileşme temelli etkin bir atık yönetimine ulaşmasına katkı sunulması amacıyla düzenlenen 9. TÜRKTAY Paneli 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmalarını 9. TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı ve Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, Akademi Çevre A.Ş. Yatırımlar ve Stratejik Planlama Direktörü İlker Genç, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci ile TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta gerçekleştirdiler.

Alanında uzman akademisyenler, üst düzey yöneticiler, STK’lar ile atık ve geri dönüşüm kapsamına giren ilgili tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılım sağladığı panelde;  Türkiye’de atık ekonomisi ve atık yönetimi, elektronik atıklar, endüstriyel atıkların yönetimi, ambalaj atıkları toplama sistemleri, atık madenciliği,  atık yönetiminde kullanılan teknolojik sistemler gibi konular tartışılarak uzman kişiler tarafından bu konu başlıklarına yönelik sunumlar yapıldı. TÜRKTAY Yürütme Kurulunda yer alan REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman da Türkiye’de atık yönetimine ilişkin bir sunum yaparak katılımcıları mevcut durum hakkında bilgilendirdi.

9. Türktay Paneli ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

REC Türkiye’nin atık yönetimine ilişkin çalışmalarını incelemek ister misiniz?