REC

REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER

Misyon

Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC), çevresel konuların ele alınmasını destekleyen bir misyona sahip uluslararası organizasyondur. REC bu misyonu; hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında iş birliğini destekleyerek, bilgi paylaşımı ve çevresel karar alma süreçlerine toplumun katılımını sağlayarak yerine getirir.

REC, 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuştur. REC, hukuki yapısını 30’un üzerinde ülkenin imzaladığı bir sözleşmeye bağlı olarak oluşturmuştur. Organizasyon, Merkezi ve Doğu Avrupa ve ötesinde yer alan ofis ve uzmanlardan oluşan ağa dayanmaktadır.  Merkez ofisi Szentendre, Budapeşte’dedir.

REC aktif olarak, kilit olan evrensel, bölgesel ve yerel süreçlere katılarak, ülke içerisinde ve dışındaki çevresel ve sürdürülebilir çözümlere; geçişken bilgi ve deneyimin ülke ve bölgelere aktarılmasına katkıda bulunmaktadır.

Donörleri; Avrupa Komisyonu, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Finansal Mekanizması (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn), Birleşmiş Milletler, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, Budapeşte, İtalya, Japonya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin yanısıra diğer uluslararası organizasyonlar, bankalar ve özel sektördür.

(Nisan 2016 tarihinde güncellenmiştir)