REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER

Misyon

Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC), çevresel konuların ele alınmasını destekleyen bir misyona sahip uluslararası organizasyondur. REC bu misyonu; hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında iş birliğini destekleyerek, bilgi paylaşımı ve çevresel karar alma süreçlerine toplumun katılımını sağlayarak yerine getirir.

REC, 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuştur. REC, hukuki yapısını 30’un üzerinde ülkenin imzaladığı bir sözleşmeye bağlı olarak oluşturmuştur. Organizasyon, Merkezi ve Doğu Avrupa ve ötesinde yer alan ofis ve uzmanlardan oluşan ağa dayanmaktadır.  Merkez ofisi Szentendre, Budapeşte’dedir.

REC aktif olarak, kilit olan evrensel, bölgesel ve yerel süreçlere katılarak, ülke içerisinde ve dışındaki çevresel ve sürdürülebilir çözümlere; geçişken bilgi ve deneyimin ülke ve bölgelere aktarılmasına katkıda bulunmaktadır.

Donörleri; Avrupa Komisyonu, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Finansal Mekanizması (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn), Birleşmiş Milletler, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, Budapeşte, İtalya, Japonya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin yanısıra diğer uluslararası organizasyonlar, bankalar ve özel sektördür.

(Nisan 2016 tarihinde güncellenmiştir)

Strateji

REC’in stratejisi, gelecek çalışmalar için organizasyonun odaklanması gerektiği öncelikli konuları ve kilit yönlendirmeleri tanımlar. Strateji dokümanı 5 yıllık bir dönemi kapsamaktadır ve REC Yönetim Kurulu’nun devam eden yönlendirmesi altında, Genel Kurul’da yapılan tartışmalar ve tavsiyeler ile kıdemli makamlar/taraflar ve kilit paydaşların yorumları ve önerileri kapsamında hazırlanmıştır.

2016-2020 dönemini kapsayan son strateji, REC’in kuruluşunun 25. yıl dönümü etkinliğindeki 2015 yılı Taraflar Tebliği’ne dayanmaktadır.

Yönetim

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu REC’in en yüksek yönetim ve karar verici organıdır. Yönetim Kurulu üyeleri REC’in sözleşmesini imzalayan taraf ülkeler tarafından atanmışladır.

Argent Alltari

ARGENT ALLTARI

Yönetim Kurulu Üyesi

Bakanlar Kurulu Direktörü,

Çevre Bakanlığı, Arnavutluk

Istvan Joo

ISTVAN JOO

Yönetim Kurulu Üyesi

Danube Bölgesi Bakanlık Strateji Komisyon Üyesi,

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, Budapeşte

Jennifer Orme-Zavaleta

JENNIFER ORME-ZAVALETA

Yönetim Kurulu Üyesi

Direktör,

Ulusal Araştırma Laboratuvarı, ABD Çevre Koruma Ajansı

Laszlo Borbely

LASZLO BORBELY

Yönetim Kurulu Üyesi

Dışişleri Komitesi Başkanı,

Romanya Parlementosu, Temsilciler Meclisi, Romanya

Laszlo Pinter

LASZLO PINTER

Yönetim Kurulu Üyesi

Profesör ve Kıdemli Üye,

Central European Üniversitesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü, Macaristan

Massimo Cozzone

MASSIMO COZZONE

Yönetim Kurulu Üyesi

Kıdemli Uzman,

Çevre, Kara ve Deniz Koruma Bakanlığı, İtalya

 

 

Ryo Fujikura

RYO FUJIKURA

Yönetim Kurulu Üyesi

Profesör,

Hosei Üniversitesi, Japonya

 

Genel Kurul

Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun ana danışma ve önerme yapan organıdır. Üyeler, Yönetim Kurulu’nun talebi doğrultusunda, donör ve alıcı ülkeler tarafından  aday gösterilmektedir.

REC liderleri ve uzmanları hakkında detaylı bilgi tıklayınız. (dış bağlantı)

REC Türkiye uzmanları için tıklayınız.