Hakkımızda

Print

REC Türkiye,

Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve Karadeniz coğrafyasında faaliyet gösteren bağımsız, tarafsız, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuştur. 17 ülkedeki ofis ağı ile faaliyet gösteren REC, çalıştığı ülkelerdeki çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve AB Çevre Müktesebatı’na uyum sahalarında önemli bir boşluğu doldurur. REC ofisleri, giderek büyüyen ve bütünleşen Avrupa içinde; resmi, özel ve sivil toplum düzeyinde yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak pek çok çalışma yürütmektedir.

REC Türkiye’nin temel amacı; Türkiye’nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek; AB Çevre Müktesebatının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve tam uyumun sağlanması sürecini hızlandırmaktır.