Hakkımızda

Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC)

Kaynak, Çevre ve İklim Derneği, Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin Türkiye ofisinin (REC Türkiye) faaliyetlerini devam ettirmektedir. REC, Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve Karadeniz coğrafyasında faaliyet gösteren bağımsız, tarafsız, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuştur. 17 ülkedeki ofis ağı ile faaliyet gösteren REC, çalıştığı ülkelerdeki çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve AB Çevre Müktesebatı’na uyum sahalarında önemli bir boşluğu doldurur. REC ofisleri, giderek büyüyen ve bütünleşen Avrupa içinde; resmi, özel ve sivil toplum düzeyinde yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak pek çok çalışma yürütmektedir.

REC Türkiye’nin temel amacı; Türkiye’nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek; AB Çevre Müktesebatının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve tam uyumun sağlanması sürecini hızlandırmaktır.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ve Türkiye ofisi (REC Türkiye) 11 Şubat 2022’de kapanmıştır. Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC) ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC) arasında yapılan anlaşma uyarınca, Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye’deki projelerini Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC) devam ettirecektir.