Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC)

İşbirliği, Bilgi Paylaşımı ve Ortak Kararlar için…
Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC)

Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC), Türkiye’nin çevre konusundaki hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle Türkiye’nin çevresinin korunmasına destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, farklı finansal kaynaklar kullanarak yürütmekte olduğumuz çalışmalarla, kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşlar arasında işbirliği, bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerini güçlendirmek için çalışıyoruz.

Kaynak, Çevre ve İklim Derneği, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye ofisi REC Türkiye’nin faaliyetlerini devam ettirmektedir. REC Türkiye 2004-2022 yılları arasında 18 yıl Türkiye’de faaliyet göstermiş ve resmi olarak 11 Şubat 2022’de projelerini Kaynak, Çevre ve İklim Derneği’ne devretmiştir. Dernek, bu kapsamda Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya’da kurulan REC’lerle işbirliği içerisindedir.

Bize ulaşmak ve paylaşımlarınız için tıklayınız.