Natura 2000 Teknik Yardım Projesi

NATURA 2000 TEKNİK YARDIM PROJESİ

“Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”, kısaca Natura 2000 Projesi, 7 Eylül 2015 tarihinde başladı. Projenin ana amacı; Avrupa Bir­liği (AB) doğa koruma mevzuatının en önemli düzenlemeleri olan Kuş ve ve Habitat Direktifinin uyumlaştırılması ve uygulanmasına destek vermektir.

Projenin Faydalanıcısı

Projenin faydalanıcısı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  olup, Projenin koordinatörlüğünü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı projenin bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasını üstlenmektedir.

Projenin Paydaşları

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler ve doğa koruma konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları projenin önemli paydaşları arasında sayılabilir.

Projenin Hedefleri

  • Avrupa Birliği Kuş ve Habitat Direktiflerinin ek listelerinde yer alan türlerin ve habitatların hangilerinin ülkemizde mevcut olduğunun belirlenmesi,
  • Ülkemizde uygulanmakta olan Sistematik Koruma Planlaması (potansiyel korunan alanların belirlenmesi yöntemi) yaklaşımı ile Natura 2000 yaklaşımının uyumlaştırılarak yeni bir “Natura 2000 Alan Seçimi Metodolojisi”nin geliştirilmesi,
  • Bu metodoloji ışığında, projenin pilot sahalarında (İç Anadolu Bölgesi ve civarı) potansiyel Natura 2000 alanlarının belirlenmesi,
  • Natura 2000 alanlarına yönelik olan ve AB ülkelerindeki diğer biyolojik çeşitlilik veri tabanları ile uyumlu, yeni bir veri tabanı kurulması,
  • Natura 2000 konusunda kurumsal kapasitenin arttırılması.

Kaynak:  http://natura2000.info/tr/proje-hakkinda/