Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYESİGÖREVİ
Rifat Ünal SaymanYK Başkanı
Gönül ErtürerYK Başkan Yrd.
Onur AkpulatYK Başkan Yrd.
Dursun BaşYK Üyesi
Gözde OdabaşYK Üyesi

Kaynak, Çevre ve İklim Değişikliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

YÖNETİM KURULU ÜYESİÖZGEÇMİŞ

RİFAT ÜNAL SAYMAN
Proje yönetiminde on sekiz yıllık deneyimi bulunan Sayman, çevre ve iklim değişikliği konularında 50’den fazla projenin yürütülmesinde uzman veya yönetici olarak aktif rol aldı. İklim değişikliği ve döngüsel ekonomi konularında uzmanlık geliştirdi, bu konularda çok sayıda rapor, rehber, kitap ve makalesi yayınlandı. Macaristan’da iki yıl REC CEE’de ve bir yıl ABD’de Cornell Üniversitesinde İklim Değişikliği Politikaları konusunda çalıştı. Kamu Yönetimi lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde, Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını ODTÜ’de tamamladı. ABD’de Cornell ve Georgetown Üniversitelerinde araştırmalarda bulundu. Ankara Üniversitesinde Yönetim Bilimi bilim dalında doktorasını tamamladı.
LinkedIn

GÖNÜL ERTÜRER
Çevre sektöründe otuz yıllık deneyimi bulunuyor. Avrupa Birliği destekli projelerde takım lideri olarak yöneticilik yaptı. Uluslararası projelerde kıdemli çevre uzmanı olarak görev aldı. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme konusunda geniş deneyim sahibi. Çalıştığı projelerde; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok paydaşla iş birliği geliştirdi. 1991 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği’nden mezun oldu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler ve Çevre üzerine yüksek lisansını tamamladı.
LinkedIn
ONUR AKPULATODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, 2006 yılında lisans, 2009 yılında ise yüksek lisansını tamamladı. 14 yıllık profesyonel kariyerinde; sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji ve AB Çevre ve İklim Değişikliği Müktesebatına uyum gibi çevresel konulara odaklandı. Avrupa Komisyonu, devlet kurum/kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen 25’ten fazla teknik destek ve kapasite geliştirme projesinde yönetici, danışman ve teknik uzman olarak görev aldı. Özellikle, AB ve ulusal iklim değişikliği ve atık yönetimi politikaları ile Düzenleyici ve Sektörel Etki Analizi çalışmaları konusunda uzmanlaştı. Projelerde kamu kurumları, belediyeler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar gibi farklı paydaşlarla yakın çalıştı. 500’den fazla kapasite geliştirme faaliyetinde eğitmen, mentor ya da moderatör olarak aktif rol aldı. Proje, hakemli dergi, sektörel dergi ve konferanslarda yer alan teknik rapor, analiz, makale vb. 50’ye yakın yayının bireysel yazarı veya yazar ekibinde oldu.
LinkedIn
DURSUN BAŞDursun Baş, IPM’nin bilgi ortağı olarak yer aldığı, Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçası olarak Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) tarafından desteklenmekte olan Cobenefits Projesi Danışmanı olarak görevini yürütmektedir.
ODTÜ Biyoloji ve ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olan Baş, ODTÜ Yer Sistem Bilimleri bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Yaklaşık on senelik teknik danışmanlık ve proje yönetimi deneyimine sahip olan Baş, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) kurumlarında proje yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası ve ulusal çevre yönetimi, doğa koruma ve iklim politikası alanlarında Avrupa Komisyonu, merkezi ve yerel idareler ve özel sektör tarafından desteklenen 20’nin üzerinde projede danışman/uzman olarak yer almıştır. AB Çevre Mevzuatı alanında çok sayıda yayının ve raporun hazırlanmasında katkı sunmuştur.
LinkedIn

GÖZDE ODABAŞ
2014’te Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisansını, 2019’da Hacettepe Üniversitesi Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2014-2020 yılları arasında REC Türkiye’de araştırma ve veri uzmanı olarak çalışarak Düzenleyici Etki Analizi, Sektörel Etki Analizi, İklim Değişikliği, Sera Gazı Envanteri Hazırlanması ve kapasite geliştirme gibi konularda uzmanlık geliştirdi. Mevcut durum araştırması ve gelecek modellemeleri için anket hazırlanması, yapılandırılmamış verilerin toplanarak işlenmesi, karmaşık verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi ve görselleştirilmesi, projeler için KPI belirlenip analiz edilmesi ve bilimsel/teknik raporlar hazırlanarak sunulması gibi çeşitli görevleri yerine getirdi. Çalışma hayatına Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Bölümünde Yapay Zeka Uygulamaları üzerine devam ediyor.
LinkedIn