Türkiye’de Atık Yönetimi – İkili Toplamaya ilişkin Tecrübeler ve Farkındalık Artırma Faaliyetlerinin Mevcut Durumu Projesi

TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ

İkili Toplamaya ilişkin Tecrübeler ve Farkındalık Artırma Faaliyetlerinin Mevcut Durumu Projesi

Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen “Türkiye’de Atık Yönetimi – İkili Toplamaya ilişkin Tecrübeler ve Farkındalık Artırma Faaliyetlerinin Mevcut Durumu Projesi” 14 Kasım 2018 tarihinde başlatılmıştır.

Projenin Amacı: Seçilen pilot illerde ikili toplamaya ilişkin tecrübelerin incelenmesi ve atık yönetimine ilişkin ülke genelinde yürütülen farkındalık artırma faaliyetlerine dair mevcut durumunun ortaya konulmasıdır.

Proje Sonuçları: Proje süresince, seçilen illerin (Antalya,Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Kayseri) atık oluşumu ve yönetimine ilişkin temel göstergelerin derlenmesi, bu illere gerçekleştirilmesi planlanan saha ziyaretleri ile ikili toplamaya yönelik deneyimlerin incelenmesi ve Danimarka uygulamaları ile karşılaştırılarak sonuçların raporlanması hedeflenmektedir. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları konusunda bir mevcut durum raporunun hazırlanması, projenin çıktılarının atık yönetimi konusunda düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerde paylaşılması öngörülmektedir.

Proje Bileşenleri:

Birinci Bileşen: Seçilen belediyelerde atıklarla ilgili temel göstergerlerin derlenmesi

İkinci Bileşen: Seçilen belediyelerde ikili toplama deneyimlerinin incelenmesi

Üçüncü Bileşen: Türkiye Atık Yönetimi Toplumsal Farkındalık Raporunun hazırlanması

Dördüncü Bileşen: Ulusal ve uluslararası etkinliklerde proje sonuçlarının paylaşılması