Güncel Projeler

REC Türkiye kurulduğu 2004 yılından günümüze çok sayıda projeyi yürütmüş ve birçok projede de ortak olarak yer almıştır.

REC_10_Yil_Infografik_2017_v2.jpg

REC Türkiye’nin 12 yılda yürüttüğü projelerden seçmeler

REC Türkiye’nin yürüttüğü/yer aldığı güncel projelere sağ menüden ulaşılabilir. Tamamlanmış projeler, proje arşivi bölümünde yer almaktadır.

Projeler

  • 1987 yılında bu yana düzenlenen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ), büyüklüğünden veya faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak, çevre ile ilgili performansını geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştiren ve ...devamı
  • REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından özel sektör profesyonelleri için tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP), kurum temsilcilerinin öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu kurumların stratejilerine yansıtmasını hedeflemektedir. KSSP, REC ...devamı
  • Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi – kısaca ÇEKAP – Ağustos 2014’te başlayıp Ağustos 2016’da sonlanmıştır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesinde Bölgesel Çevre ...devamı
  • Finansal Okuryazarlık ve Sürdürülebilir Tüketim Eğitim Projesi ile Çocukların, parayı akıllıca kullanma ve para biriktirme temelinde, tüketimde beklemeyi öğrenmesi ve tasarruf için davranış geliştirmesi; Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi için gerekli olan ...devamı
  • Çevre eğitimi için çok kapsamlı bir eğitim programı… Yeşil Kutu, öğretmen ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre eğitim programı olmakla beraber eğitimin her kademesinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyali içeren set sunmaktadır. Bu eğitim ...devamı
  •   “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”, kısaca Natura 2000 Projesi, 7 Eylül 2015 tarihinde başladı. Projenin ana amacı; Avrupa Bir­liği (AB) doğa koruma mevzuatının en önemli düzenlemeleri olan ...devamı
  • Almanya Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle REC Türkiye tarafından yürütülen çalışma kapsamında Türk iş dünyası liderlerinin iklim değişikliği konusunda farkındalıkları, etki alanları, gelecek öngörüleri, strateji ve uygulama planları, iklim değişikliğiyle ...devamı
  • Temel yararlanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan, Human Dynamics, REC ve AESA konsorsiyumu tarafından yürütülen “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” Haziran 2017 itibariyle başlamıştır. ...devamı
  • Proje Tanımı Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı altında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KİDEP) Projesi kapsamında Sera Gazları Envanteri ve ...devamı