Güncel Projeler

REC Türkiye kurulduğu 2004 yılından günümüze çok sayıda projeyi yürütmüş ve birçok projede de ortak olarak yer almıştır.

REC Türkiye’nin 14 yılda yürüttüğü projelerden seçmeler

2019 yılında Kaynak Çevre ve İklim Derneği kurulmuş bu tarihten itibaren dernek projeleri yürütmeye başlamıştır. REC Türkiye’nin yürüttüğü/yer aldığı güncel projelere sağ menüden ulaşılabilir. Tamamlanmış projeler, proje arşivi bölümünde yer almaktadır.

Güncel Projeler

  • AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE ÖDÜLLERİ (ABÇÖ) TÜRKİYE PROGRAMI 1987 yılında bu yana düzenlenen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ), büyüklüğünden veya faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak, çevre ile ilgili performansını geliştirmek ve sürdürülebilir [...]
  • KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA PROGRAMI REC Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve SDSN Türkiye ortaklığıyla özel sektör profesyonelleri için tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP), kurum temsilcilerinin [...]
  • TURUNCU DAMLA Finansal Okuryazarlık ve Sürdürülebilir Tüketim Eğitim Projesi ile Çocukların, parayı akıllıca kullanma ve para biriktirme temelinde, tüketimde beklemeyi öğrenmesi ve tasarruf için davranış geliştirmesi; Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi için [...]
  • NATURA 2000 TEKNİK YARDIM PROJESİ “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”, kısaca Natura 2000 Projesi, 7 Eylül 2015 tarihinde başladı. Projenin ana amacı; Avrupa Bir­liği (AB) doğa koruma mevzuatının [...]
  • DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA PROJESİ Temel yararlanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan, Human Dynamics, REC ve AESA konsorsiyumu tarafından yürütülen “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” Haziran [...]
  • KOCAELİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ Proje Tanımı Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı altında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği [...]
  • DENİZLİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi kapsamında; Denizli iklim değişikliği eylem planının hazırlanması ve bu planın kamuoyuna sunulacağı iklim değişikliği konusunda bir kapanış konferansı [...]
  • YEŞİL KUTU YOLLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM PROJESİ Yeşil Kutu, öğretmen ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre eğitim programı olmakla beraber eğitimin her kademesinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyali içeren set sunmaktadır. [...]
  • TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ İkili Toplamaya ilişkin Tecrübeler ve Farkındalık Artırma Faaliyetlerinin Mevcut Durumu Projesi Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye [...]
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) yakın zamanda, 2030 Gündemi’nin (temelde SKH 12 ve 12.1) uygulanmasına hizmet etmek, kaynak verimliliği uygulamalarının sanayiye dâhil edilmesini sağlamak, Döngüsel Ekonomiyi destekleyen çevre dostu iş modellerinin geliştirilmesini [...]