Rehberler

Belediyeler İçin Çevre Yönetimi Eğitimleri Yayını

ÇEKAP Projesi Kapsamında Hazırlanan “Belediyeler İçin Çevre Yönetimi Eğitimleri” Sunumlar ve Toplantı Notları Yayınımızı Okudunuz mu? Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (ÇEKAP) B Bileşeni kapsamında, yerel yönetim ...devamı

Süt ve Süt Ürünleri Kaynak Verimliliği Rehberi

Verimlilik Stratejisi Eylem Planı (2015-2018) kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, imalat sanayisinde sürdürülebilir üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için sektörler bazında rehber dokümanlar hazırlanması ...devamı

Et ve Et Ürünleri Kaynak Verimliliği Rehberi

Verimlilik Stratejisi Eylem Planı (2015-2018) kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, imalat sanayisinde sürdürülebilir üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için sektörler bazında rehber dokümanlar hazırlanması ...devamı

Belediye Uygulama Rehberleri

ÇEKAP Projesi B Bileşeni kapsamında, AB’nin ilgili direktiflerinin Türkiye’de uygulanmasına yönelik olarak belediyeleri bilgilendirme ve yol gösterme amacı ile Belediye Uygulama Rehberleri hazırlandı. Rehberler kapsamında, Türkiye’deki yönetmeliklere ve mevcut duruma, finansman ...devamı

A’dan Z’ye İklim Değişikliği Rehberi

Yeni bilimsel bulgular, 2015 yılında imzalanması beklenen Yeni İklim Anlaşması, hızla gelişen Avrupa Birliği politikaları ve Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nde yer alma süreci de gözetilerek raporumuz yeniden yayımlandı. Rehberin ana amacı iklim değişikliği ile ilgili başucu ...devamı

Yaşam Döngüsü Analizi

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – I Yaşam Döngüsü Analizi Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık ...devamı

Temiz Üretim

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – II Temiz Üretim Kuruluşlar çevreye olan duyarlılıklarını kanıtlamak ve tüketicilerinin bu yöndeki taleplerini karşılamak amacıyla çevreye duyarlı üretim teknolojilerine yönelmektedirler. Bu kapsamda, üretim verimliliği ...devamı

Eko-Etiket

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – III Eko-Etiket Eko-Etiketler, ürün ve hizmetlerin çevresel sicilleri hakkında güvenilir bilgi sağlayan gönüllülük esasına dayalı, katılımcı, piyasa temelli ekonomik araçlar olarak değerlendirilebilir.Tüm Avrupa Birliği ...devamı

Eko-Tasarım

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – IV Eko-Tasarım İnsan ihtiyaçlarının endüstride üretilen ürünlerce etkin bir şekilde karşılanabilmesi için tasarımlara ihtiyaç vardır. Tasarım sadece kullanıcılar için önemli değildir. Üreticiler açısından ...devamı