REC Haber Bandı

Rehberler

Yaşam Döngüsü Analizi

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – I Yaşam Döngüsü Analizi Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık ...devamı

Temiz Üretim

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – II Temiz Üretim Kuruluşlar çevreye olan duyarlılıklarını kanıtlamak ve tüketicilerinin bu yöndeki taleplerini karşılamak amacıyla çevreye duyarlı üretim teknolojilerine yönelmektedirler. Bu kapsamda, üretim verimliliği ...devamı

Eko-Etiket

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – III Eko-Etiket Eko-Etiketler, ürün ve hizmetlerin çevresel sicilleri hakkında güvenilir bilgi sağlayan gönüllülük esasına dayalı, katılımcı, piyasa temelli ekonomik araçlar olarak değerlendirilebilir.Tüm Avrupa Birliği ...devamı

Eko-Tasarım

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – IV Eko-Tasarım İnsan ihtiyaçlarının endüstride üretilen ürünlerce etkin bir şekilde karşılanabilmesi için tasarımlara ihtiyaç vardır. Tasarım sadece kullanıcılar için önemli değildir. Üreticiler açısından ...devamı

Yeşil Binalar

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – V Yeşil Binalar Binaların yeşil olarak tanımlanabilmesi için, sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, iç ortam hava kalitesi, kullanıcı sağlığı ve konforu, ulaşım ve ...devamı

Endüstriyel Ekoloji

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – VI Endüstriyel Ekoloji İlk olarak 1989 yılında Frosch ve Gallopoulos tarafından gündeme getirilmiş olan “Endüstriyel Ekoloji” ve “Endüstriyel Ekosistem” kavramları, endüstri ile doğal yaşam ve ekolojik ...devamı

Sürdürülebilirlik için İletişim

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – VII Sürdürülebilirlik için İletişim Çevresel konular ile ilgili farkındalık gün geçtikçe artıyor. Tüketim alışkanlıklarımızın sonuçları artık görünmez ve göz ardı edilebilecek durumda değil. Artık her geçen gün ...devamı

Düşük Karbon Teknolojileri

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – VIII Düşük Karbon Teknolojileri İklim değişikliğinin sadece çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorun olduğunu fark eden ülkeler gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak, artık giderek artan bir şekilde ...devamı

Belediye Uygulama Rehberleri

ÇEKAP Projesi B Bileşeni kapsamında, AB’nin ilgili direktiflerinin Türkiye’de uygulanmasına yönelik olarak belediyeleri bilgilendirme ve yol gösterme amacı ile Belediye Uygulama Rehberleri hazırlandı. Rehberler kapsamında, Türkiye’deki yönetmeliklere ve mevcut duruma, finansman ...devamı