Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) İşletmeciler için Rehber

Modern endüstriyel üretim süreçleri, kimyasal madde kullanımını gerektirir. Kimyasal
maddeler, tüketici mallarının yanı sıra, tarım, imalat, inşaat ve hizmet sektörlerinin de önemli üretim bileşenlerindendir. Bu maddelerin depolanması, kullanımı, üretimi, taşınması veya bertarafı sırasında oluşacak bir aksaklık sonucu meydana gelebilecek bir patlama, yangın veya yayılım, ağır tahribata yol açabilir. Tehlikeli madde içeren, çok sayıda insanın sağlığını tehdit eden, doğal çevrenin kalıcı olarak veya uzun dönemli kirlenmesine neden olan ve yüksek derecede maddi hasar veren, geniş çaplı acil durum müdahalesi gerektiren yangın, patlama ve toksik yayılım olayları büyük endüstriyel kaza olarak sınıflandırılmaktadır.

büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) İşletmeciler için Rehber, SEVESO II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.