Raporlar

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Raporu

GeSI (Global e-Sustainability Initative), Smarter 2020 Raporu ile, 2020 yılında bilişim uygulamalarının karbon salımlarının yüksek olduğu sektörlerde kullanılmasının, toplam küresel karbon salım miktarında yüzde 16,5’lik bir tasarruf potansiyeli barındırdığını tespit etti. ...devamı

2007-2008 Dönemi REC Türkiye Hibe Desteği Raporu

REC Türkiye 2007-2008 yılları arasında “Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Geliştirilmesi Projesi: Bileşen A5-Çevre Hibe Programı“ kapsamında çevresel değerlerin korunması ve çevre sorunlarının çözümü konusunda kamuoyuna ulaşmayı hedefleyen 17 sivil toplum ...devamı

BMİDÇS ve Kyoto Protokolü: Metinler ve Temel Bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinleri anlaşılır ve akıcı bir biçimde çevrilerek “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü: Metinler ve Temel Bilgiler“ raporu hazırlandı. Rapor ...devamı

REC Türkiye Hibe Programı Başarılı Projeler

REC Türkiye 2004-2006 yılları arasında çeşitli yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 36 projenin doğru ve en etkin biçimde tasarlanması ve yürütülmesi konusunda destek verdi. Bu rapor iki yıl boyunca ...devamı