Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı (STÜ-UEP) ve Yol Haritasının Hazırlanmasına Yönelik Mevcut Durum Çalışması

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) yakın zamanda, 2030 Gündemi’nin (temelde SKH 12 ve 12.1) uygulanmasına hizmet etmek, kaynak verimliliği uygulamalarının sanayiye dâhil edilmesini sağlamak, Döngüsel Ekonomiyi destekleyen çevre dostu iş modellerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve bu eylemleri destekleyen politika araçları oluşturmak için Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı (STÜ-UEP) ve Yol Haritası geliştirilmesi çalışmalarına başlamıştır.

Plan ayrıca, Türkiye’nin henüz katılamadığı SwitchMed gibi uluslararası STÜ ve Döngüsel Ekonomi programlarına niyet beyanını yenileme fırsatı da sunacaktır.

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Akdeniz Eylem Planının Sürdürülebilir Tüketim Üretim için Bölgesel Faaliyet Merkezi (SCP/RAC), STÜ politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması için teknik destek sağlamaktadır. SCP/RAC, STÜ-UEP’in hazırlanmasına yönelik Mevcut Durum Çalışmasının geliştirilmesi için REC Türkiye ile ortaklık kurmuştur.