Yeşil Kutu Yollarda

YEŞİL KUTU YOLLARDA

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM PROJESİ

Yeşil Kutu, öğretmen ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre eğitim programı olmakla beraber eğitimin her kademesinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyali içeren set sunmaktadır. Bu eğitim seti çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili belirli konulara odaklanmıştır. Yeşil Kutu; ders planları ve bilgi içeren çalışma notlarının yer aldığı bir öğretmen el kitabı, animasyon ve kısa filmlerin yer aldığı bir DVD, çevre konularında kapsamlı bilgilerin yer aldığı etkileşimli bir CD ve ikilem oyunlarından oluşmaktadır.

Yeşil Kutu, çevreyle ilgili belirli alanlarda bilgi birikiminin ötesinde, öğrencilerde yeni değerler ve okulda, evde, toplumda yeni bir davranış modeli oluşturmanın üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler her şeyden önce çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, tartışma, rol oynama ve karar alma konularında öğretmenlerle ortaktır.

 

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim projesi niteliğinde olan Yeşil Kutu Yollarda Projesi’nde amaç; “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” yoluyla TANAP güzergâhındaki 9 ildeki öğrencilerin farkındalık düzeyi, değerler ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratarak bu illerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasıdır.

 

Yeşil Kutu Yollarda projesiyle TANAP güzergâhındaki 9 il, 27 ilçe ve bazı köylerdeki öncelikle öğretmenleri ile birlikte eğitimlere dâhil olan öğrencilere, daha sonra ailelerine, vatandaşlara bu kapsamda çevre eğitimleri verilerek çevresel fayda sağlanacak, çevre bilinci ve duyarlılığı arttırılacaktır. Üstelik çocuk yaşta alınan eğitim ile etkinin daha uzun vadeli olumlu sonuçlar doğurmakla birlikte yetişkinlere yönelik yapılan bilinçlendirme eğitimleri ile karşılaştırıldığında daha fazla etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmaktadır. Çocukların doğdukları andan itibaren doğaları gereği bilgiye aç ve öğrenmeye açık olmaları bunun en büyük etkisidir. Çocukların, öğrendiklerini hemen uygulama ve çevrelerine de öğretme/anlatma istekleri çarpan etkisi yaratarak verilen eğitimin etkisini arttırmaktadır. Çevresel yönetimin iyileştirilmesine katkı sağlaması ve çevre konusunda bilincin arttırılması hedeflenen bu projeyle; 9 il, 27 ilçe ve bazı köylerde gerçekleştirilecek çevre eğitimlerinde özel bir seansın bölgedeki dezavantajlı gruplar için ayrılacak olması, her kesimin çevre için eğitime erişimini de arttıracaktır. Böylelikle çevre sorunlarına çözüm arayışlarında kapsayıcı bir yaklaşım gözetilirken eğitimde fırsat eşitliği de sunulacaktır.

Projenin Genel Hedefi:

“Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” yoluyla TANAP güzergâhındaki 9 ildeki öğrencilerin farkındalık düzeyi, değerler ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratarak bu illerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır.

Projenin Özel Hedefi:

TANAP güzergâhındaki 9 ilde, sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda eğitmen kapasitesi oluşturulması; ilk, orta ve lise öğrencilerinde, sürdürülebilirlik için belirlenen davranış değişikliklerinin, gezici bir eğitim alanında Yeşil Kutu eğitim setiyle eğlenirken öğrenmeleri sağlanarak oluşturulması; sergi ve eğitim alanında, öğrencilerin aileleriyle birlikte katılacağı etkinlikler yoluyla sürdürülebilirlik kazanımlarının derinleştirilmesidir.

Projenin Hedef Kitlesi:

TANAP güzergâhındaki 9 il ve 27 ilçesinde ve bazı köylerinde ilk, orta ve lise öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri, il ve ilçe eğitim müdürlükleri.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak bir doğal gaz boru hattı projesidir. TANAP, Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin artırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmaktadır. TANAP-SEIP, TANAP güzergâhı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programıdır. 2015 yılında uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının temel amacı TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır. 2015 yılında TANAP Boru Hattı boyunca yapılan saha ziyaretleri ve masaüstü çalışmaları sonrasında bir İhtiyaç Analizi Raporu ortaya çıkmış ve bu rapor temel alınarak TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının öncelik alanlarını ve finansal sınırlarını belirleyen Planlama ve Strateji Dokümanları oluşturulmuştur. Öncelik alanları Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır.