Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Türkiye Mevcut Durum Raporu

Uzun vadede; sağlıklı bir çevre, adaletli bir yaşam, sürdürülebilir bir dünya ve toplum hedefini gerçekleştirmenin en önemli koşulu, bu hedefleri benimsemiş, sürdürülebilirlik konusunda duyarlı, bilgili ve aktif bireyler yetiştirmekten geçer ve bu konuda gecikmeden atılacak adımlar, hedeflere ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Çözüm için en önemli araç ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’dir.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ülkemizde bu farkındalığın oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 15 Kasım 2012’de, Ankara’da ‘Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı’nı düzenledi. Konferansta ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’ konusu Türkiye’de ilk kez tartışmaya açıldı ve hem örgün eğitim hem de yaygın eğitim alanında çalışan uzmanların konu ile ilgili çeşitli görüşleri bir araya getirildi.

Bu etkinlikte görüşülen konular ve literatür taraması ile Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konusunda ilk ve tek niteliğinde Mevcut Durum Raporu hazırlandı.

Erişim için tıklayınız.