Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP)

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA PROGRAMI

linked_1

REC Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve SDSN Türkiye ortaklığıyla özel sektör profesyonelleri için tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP), kurum temsilcilerinin öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu kurumların stratejilerine yansıtmasını hedeflemektedir.

KSSP, REC tarafından 2004’ten bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi kapsamında birçok Avrupa ülkesine sunulan eğitim programlarındaki deneyimler kullanılarak kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’nin katkılarıyla şekillendirildi. Program kapsamındaki eğitimler; sürdürülebilirlik konusunda deneyimleri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından verilmektedir.

PROGRAMIN TANITIMI:

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışanların konuyla ayrıntılı bilgilendirilerek mesleki gelişimine destek verilmesini amaçlamaktadır. Her yıl işletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki uzmanlarının ve karar vericilerinin katılımı ile kurumların itibarlarını geliştirmeleri için çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

KSSP; ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Temelleri’ ve ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Uygulanması’ olmak üzere iki modül ve farklı eğitim teknikleri ile kurgulanmaktadır. Eğitim programı genel olarak kurumsal sürdürülebilirlik konusunda herkesin ihtiyaçlarına göre geliştirilirken kişisel ilgi alanlarına cevap olacak özel içeriğe de sahip. Program; interaktif çalıştaylar, müzakere eğitimleri ve farklı yöntemlerle katılımcıların aktif olmalarını sağlayacak teknikler sunmaktadır.

Programın eğitimcileri; ulusal ve uluslararası, alanda uzman veya akademisyenlerdir. Uluslararası, ulusal ve yerel tecrübeler katılımcılara aktarılmakta, paylaşımları arttırmak için ortamlar sunulmaktadır.

2022 yılında ağırlıklı olarak çevrimiçi düzenlenecek olan program hafta içi Salı ve Perşembe günleri 19.00 – 21.15 arasında, Cumartesi günleri 11.00 – 13.15 arasında olmak üzere toplamda haftada 3 gün ve günde 2 saatten oluşmaktadır.

Program tanıtım broşürünü incelemek için  tıklayınız.

2022 Sertifika Programı 2. Dönem için son başvuru tarihi: 28 Ekim 2022

Program ve başvuru koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye sağ menüden erişebilirsiniz.