Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP)

linked_1

REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından özel sektör profesyonellerine yönelik tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP), kurum temsilcilerinin öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu kurumların stratejilerine yansıtmasını hedeflemektedir.

KSSP, REC tarafından 2004’ten bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi (http://sdacademy.rec.org) kapsamında birçok Avrupa ülkesine sunulan eğitim programlarındaki deneyimler kullanılarak kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türkiye’nin öncü üniversitelerinin katkılarıyla şekillendirildi. Program kapsamındaki eğitimler; sürdürülebilir kalkınma alanında deneyimleri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile verilmektedir.

PROGRAMIN TANITIMI:

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışanların konuyla ayrıntılı bilgilendirilerek mesleki gelişimine destek verilmesini amaçlamaktadır. İstanbul’da her yıl büyük işletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki karar vericilerinin katılımı ile kurumların itibarlarını geliştirmeleri için çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

KSSP, ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Temelleri’ ve ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Uygulanması’ olmak üzere iki modül ve farklı eğitim teknikleri ile kurgulanmaktadır. Eğitim programı genel olarak kurumsal sürdürülebilirlik konusunda herkesin ihtiyaçlarına göre geliştirilirken kişisel ilgi alanlarına cevap olacak şekilde özel içeriğe de sahip. Program; interaktif çalıştaylar, müzakere eğitimleri ve farklı yöntemlerle katılımcıların aktif olmalarını sağlayacak teknikler sunmaktadır.

Programın eğitimcileri; ulusal ve uluslararası, alanında uzman kişiler ve akademisyenlerden oluşacak ve uluslararası, ulusal ve yerel tecrübeler katılımcılara aktarılacaktır.

Program, bütünleşik iki modülden oluşmaktadır:

– Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş
– Kurumsal Sürdürülebilirliğin Uygulanması

Toplamda 16 ders, 48 saatlik program “cafe dialogue” adlı sohbet toplantıları ve saha ziyaretleri de içermektedir. Dersler, hem Türk hem de uluslararası uzmanlar tarafından verilmektedir.

Program tanıtım broşürünü incelemek için tıklayınız.

2017 programı web broşürünü incelemek için tıklayınız.

 Program ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye sağ menüden erişebilirsiniz.