KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA PROGRAMI

linked_1

REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından özel sektör profesyonelleri için tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP), kurum temsilcilerinin öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu kurumların stratejilerine yansıtmasını hedeflemektedir.

KSSP, REC tarafından 2004’ten bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi (http://sdacademy.rec.org) kapsamında birçok Avrupa ülkesine sunulan eğitim programlarındaki deneyimler kullanılarak kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türkiye’nin öncü üniversitelerinin katkılarıyla şekillendirildi. Program kapsamındaki eğitimler; sürdürülebilirlik konusunda deneyimleri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile verilmektedir.

PROGRAMIN TANITIMI:

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışanların konuyla ayrıntılı bilgilendirilerek mesleki gelişimine destek verilmesini amaçlamaktadır. İstanbul’da her yıl büyük işletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki karar vericilerinin katılımı ile kurumların itibarlarını geliştirmeleri için çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

KSSP; ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Temelleri’ ve ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Uygulanması’ olmak üzere iki modül ve farklı eğitim teknikleri ile kurgulanmaktadır. Eğitim programı genel olarak kurumsal sürdürülebilirlik konusunda herkesin ihtiyaçlarına göre geliştirilirken kişisel ilgi alanlarına cevap olacak özel içeriğe de sahip. Program; interaktif çalıştaylar, müzakere eğitimleri ve farklı yöntemlerle katılımcıların aktif olmalarını sağlayacak teknikler sunmaktadır.

Programın eğitimcileri; ulusal ve uluslararası, alanda uzman veya akademisyenlerdir. Uluslararası, ulusal ve yerel tecrübeler katılımcılara aktarılmakta, paylaşımları arttırmak için ortamlar sunulmaktadır.

Program, bütünleşik iki modülden oluşmaktadır:
– Temel Çerçeve ve Temalar
– Strateji ve Yönetişim

Bu sene ilk kez çevrim içi düzenlenecek olan program hafta içi Salı ve Perşembe günleri 17.00 – 18.30 arasında, Cumartesi günleri 11.00 – 12.30 arasında olmak üzere toplamda haftada 3 gün ve günde 1,5 saatten oluşmaktadır.

Program tanıtım broşürünü incelemek için  tıklayınız.

2020 Sertifika Programı için son başvuru tarihi: 7 Mayıs 2020

Program ve başvuru koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye sağ menüden erişebilirsiniz.