Denizli İDEP

DENİZLİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi kapsamında; Denizli iklim değişikliği eylem planının hazırlanması ve bu planın kamuoyuna sunulacağı iklim değişikliği konusunda bir kapanış konferansı düzenlenmesi, belediye personelinin teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesine yönelik çalışmalar REC Türkiye tarafından gerçekleştirilecektir.

Genel Amaç: Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara Denizli olarak yerel düzeyde katkı sağlamak.

Özel Hedef: Denizli’nin, hazırlanacak iklim değişikliği eylem planının hayata geçirilmesiyle iklim değişikliğine “Dirençli” hale gelmesi ve sera gazı salım azaltım hedefiyle “İklim Dostu” olması. Bu özel hedefe, aynı zamanda projenin bileşenlerini oluşturan üç ana sonuç çerçevesinde ulaşılacaktır.

Proje Sonuçları: 

  1. Denizli Sera Gazı Envanteri: Azaltım ve uyum planları çerçevesinde öncelikle sera gazı envanteri hazırlanacaktır. Belediye sınırları dâhilinde oluşan sera gazı salımları hesaplanacak ve gelecek projeksiyonları öngörülecektir. Bu sayede azaltım hedefi belirlenebilecektir.
  2. Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı: Denizli Sera Gazı Azaltım Eylem Planı ve İklim Değişikliği Uyum Planı, projenin temel çıktıları olacaktır. Hazırlanacak sera gazı envanteri, her iki plana temel teşkil edecek, belirlenecek nihai azaltım hedefi ve eylemler, envanterin çıktılarına dayanarak oluşturulacaktır.
  3. Uluslararası Finansal Kaynaklara Erişimin Kolaylaşması: Çalışmada takip edilecek uluslararası anlamda genel geçer metodolojilerin kullanılmasıyla, açıklanacak sonuçların küresel ölçekte kıyaslanabilir ve kabul görür olması
    sağlanacak ve ilgili uluslararası yerel yönetim ağlarına dâhil olmak üzere süreçler başlatılacaktır. Denizli Büyükşehir Belediyesi personeline iklim değişikliği ile mücadele konusunda kapasite geliştirmeye ve farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler düzenlenecektir.

Çalışmanın broşürünü incelemek için tıklayınız.

2018 Ocak ayı itibariyle Türkiye’nin 30 büyükşehir belediyesinden sadece 4 tanesinin salım azaltım hedefi ve sadece 1 tanesinin eylem planı azaltım ve uyum faaliyetleri içermektedir. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hali hazırda sera gazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planı bulunmamaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Denizli iklim değişikliğiyle mücadelede öncü belediyelerden biri olacaktır.

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi:

Projenin Amacı: İklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik ulusal çabalara katkıda bulunulması mevcut ve beklenen iklim değişikliğinin etkilerinin insan ve ekolojik sistemler üzerindeki etkilerinin azaltılarak bu etkilere uyum sağlanması, iklim değişikliği ile mücadele alanında belediye personeli ve yerel karar vericiler üzerinde farkındalık oluşturulması.

Özel Hedefler: İklim değişikliği ile mücadele konusunda belediye personeli teknik kapasitesinin geliştirilmesi, Denizli iklim değişikliği eylem planının hazırlanması ve bu planın kamuoyuna sunularak halka yönelik farkındalık oluşturulması.

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye sağ menüden ulaşabilirsiniz.