Genel Bilgi

2016 yılında tüm dünyada sera gazı salımları 51,9 GtCO2e iken Türkiye’nin 2015 yılındaki sera gazı salımı 0,48 GtCO2e’dir. Türkiye’de bulunan 1.397 belediyenin çok az bir kısmının İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) hazırladığı bilinmektedir. İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesinin, İDEP hazırlayan yerel yönetimler arasına girmesi sağlanacaktır.

Denizli Hakkında Genel Bilgi:

Konum: Denizli, Anadolu Yarımadası’nın güneybatı, Ege Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Denizli ilinin, her iki bölge üzerinde de toprakları vardır. Doğudan Burdur, Afyon; batıdan Aydın, Manisa; kuzeyden Uşak; güneyden Muğla illeri ile komşudur.5 Pamukkale, Merkezefendi, Çivril, Acıpayam, Tavas, Honaz, Sarayköy, Buldan, Kale, Çal, Çameli, Serinhisar, Bozkurt, Güney, Çardak, Bekilli, Beyağaç, Babadağ, Baklan olmak üzere toplamda 19 ilçesi vardır.

Nüfus: 2016 TÜİK verilerine göre Denizli ilinin nüfusu 1.005.687 kişi ile Türkiye’nin toplam nüfusunun %1,26’sıdır. Nüfus bakımından Türkiye’nin kentleri arasında 21. sıradadır. Türkiye’nin nüfusu 2007’den 2016’ya %13 artarken, Denizli’nin nüfusu %12,3 artmıştır. Denizli nüfusunun 500.398’i erkek, 505.289’u kadındır. Nüfusu en fazla olan ilçesi merkez ilçelerinden biri Pamukkale ve onu takip eden diğer merkez ilçesi Merkezefendi’dir. Nüfusu ez az olan ilçesi ise Baklan’dır.

Yerel Yönetim: Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilde verdiği hizmetler; Alt Yapı Koordinasyon, Üst Yapı (Yol ve bina ile gerekli donanımlar), Ulaşım ve Koordinasyonu, İmar ve Şehircilik, İtfaiye, Emlak ve İstimlak, Çevre Koruma ve Kontrol, Kırsal Hizmetler, Afet Yönetim ve Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Kültür Sanat, Eğitim, Kaynak Yönetim, Kalite Yönetim ve Ar-ge, E-Belediyecilik, Zabıta, Park Bahçe ve Yeşil Alan olarak sıralanabilir.

Sanayi: 2016 yılında Denizli, 1.666 milyon dolarlık ithalat ve 2.404 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’de ithalatta 11., ihracatta 8. sırada yer almaktadır. Türkiye’deki toplam ithalatın %0,8’ini; ihracatında %1,7’sini Denizli ili gerçekleştirmektedir. Toplam ihracat ve ithalatın kişi başı rakamlarına göre Denizli, Türkiye’de sırasıyla 5. ve 9. şehirdir. Denizli, Türkiye’nin en gelişmiş ilk 10 ilin arasında yer almaktadır. Yeni teşvik sistemine dayanak teşkil eden İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) 2011’e göre Denizli; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla ve Tekirdağ’dan sonra 10. sıraya yükselmiştir. Denizli ili Türkiye’nin ilk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşundan 21’ine ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda Denizli, sadece tekstil ve dokumacılık alanında değil, kablo sanayinden metal ve haddecilik ile süt ürünlerine kadar geniş bir sektörde güçlü bir yapıya sahiptir. 2014 yılı verilerine göre hazırlanan Türkiye’nin en büyük ilk 500 firması arasına Denizli’den 12 firma girmiştir. Bu 12 firmaların 2’si tekstil ve konfeksiyon sektöründe üretim yapan firmalardır. 8 firma metal, bakır işleme, kablo, kâğıt, çimento ve beton sanayinde üretim yapmaktadır. Gıda ve yem sanayinde 2 firma sıralamada yer almıştır. Denizli, Türkiye’de tekstile yönelik sanayi sektörü gelişimi ile dikkat çeken illerden birisidir. Denizli ihracatının %65’e yakını tekstil ve konfeksiyon mamullerine aittir. Tekstil ve konfeksiyon ihracatı alanında Denizli, ülkenin yıllık ev tekstili ihracatının %35’e yakınını karşılar duruma gelmiştir. Denizli’de, Acıpayam ve Çivril Ovaları ile önemli ölçüde tarım potansiyeli de bulunmaktadır.

Yakıt ve Elektrik Tüketimi: Denizli, Türkiye’de en çok elektrik tüketen 16. ilimizdir. Türkiye’deki elektriğin %1,53’ü (3.317 GWh) Denizli’de tüketilmektedir. Denizli ilinin sanayi sektöründe tükettiği elektrik, Türkiye’deki sanayi sektöründe tüketilen toplam elektriğin %1,61’dir (1.665 GWh). Türkiye sıralamasında, toplam kişi başı elektrik tüketiminde 19., sanayi sektörünün kişi başı elektrik tüketiminde ise 20. sıradadır. Denizli ilinin yakıt tüketimi ise 472.178 ton ile Türkiye’deki yakıt tüketiminin %1,77’sidir. Türkiye’deki yakıt tüketiminin %19,1’ini gerçekleştiren İstanbul ilk sıradayken, Denizli, 14. şehirdir.