Denizli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı

Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması çalışması, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonu tarafından desteklenen ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin faydalanıcısı olduğu “İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi” kapsamında REC Türkiye tarafından yürütülmüştür.

Denizli’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde bir mihenk taşı olacak İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP), Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve uzmanlarıyla ilgili diğer kurum temsilcilerinin başvuracağı temel bir kaynak ve yol haritası görevi görecektir.

Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı’nın vizyonu, “Denizli’yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyon ışığında il ölçeğinde tüm salım kaynaklarını kapsayan gerçekçi bir hedef olarak %21 artıştan azaltım belirlenmiştir. Hedef yıl, Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı (INDC) dikkate alınarak, uluslararası süreçlerde de öngörülen yıl olan 2030 olarak belirlenmiştir.

Türkçe Eylem Planını indirmek için tıklayınız.

İngilizce Eylem Planını indirmek için tıklayınız.

Türkçe Eylem Planı özetini indirmek için tıklayınız.

İngilizce Eylem Planı özetini indirmek için tıklayınız.