Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Raporu

GeSI (Global e-Sustainability Initative), Smarter 2020 Raporu ile, 2020 yılında bilişim uygulamalarının karbon salımlarının yüksek olduğu sektörlerde kullanılmasının, toplam küresel karbon salım miktarında yüzde 16,5’lik bir tasarruf potansiyeli barındırdığını tespit etti.

Bu noktada bilişim uygulamalarının karbon azaltımı potansiyeline ve sürdürülebilir bir topluma geçişteki rolüne dikkatleri çekmek için, Vodafone’un desteğiyle, -Bölgesel Çevre Merkezi- REC Türkiye tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Projesi” kapsamında bir değerlendirme raporu hazırlandı.

Proje kapsamında hazırlanan bu rapor üç temel eksen üzerine kurulmuştur:

–      Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

–      Seçilen Alanlarda Salım Azaltımı Potansiyeli

–      Fırsatlar ve Engeller

Raporda yenilikçi çözümler sunan “yeşil” bilişim uygulamaları incelenmiş olup, bilişimin sürdürülebilir bir topluma geçişteki etkileri üç başlık altında sunulmuştur:

(i)        bilişimin sağlayacağı verimlilik artışı

(ii)      bilişim sektörünün daha yeşil olması

(iii)     kurumsal ve bireysel bilişim araç ve uygulama kullanıcılarının davranışsal değişimi

Ayrıca, yeşil bilişim uygulamalarının yaygınlaşması önündeki fırsatlar ve engeller irdelenmiştir.

Rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Raporu