AB Hibe Programlarında Proje Bütçe Yönetimi ve Hibe Projelerinde Bütçeleme

Bu yayın, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yürüttükleri projelerin ve özel olarak Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye vermekte olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Programından aldıkları hibelerin bütçe yönetimi konusunda hazırlanmıştır. Rehber, proje yöneticileri için ipuçlarını gösterme niteliğindedir.

AB Hibe Programlarında Proje Bütçe Yönetimi ve Hibe Projelerinde Bütçeleme Rehberini indirmek için tıklayınız.