Rehberler

YEÇEP Uygulama Rehberi

Ocak 5, 2005

Sürdürülebilir Toplumlar Enstitüsü ve Bölgesel Çevre Merkezi işbirliği sonucunda ortaya koyulan Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP), yerel düzeyde çevre [...]