YEÇEP Uygulama Rehberi

Sürdürülebilir Toplumlar Enstitüsü ve Bölgesel Çevre Merkezi işbirliği sonucunda ortaya koyulan Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP), yerel düzeyde çevre alanında politika üretmeye yönelik sistematik bir süreç olarak değerlendirilebilir. YEÇEP metodolojisi hakkındaki bütün detayları içeren bu rehber, yerel düzeydeki karar vericiler için ulusal çevre yönetimi politikalarımızın yerel düzeyde uygulanması konusunda yararlanabilecekleri bir “el kitabı” olması amacı ile hazırlanmıştır.

YEÇEP Uygulama Rehberini indirmek için tıklayınız.