STK’lar için Kapasite Geliştirme Rehberleri

2004-2008 yılları arasında hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberleri’nin amacı, özellikle yeni kurulan ve çevresel konularla ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına proje önerisi hazırlama, proje yönetimi, projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çeşitli konularda gerekli bilgi birikimini sağlamaktır.

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberleri’ne erişmek için aşağıdaki linklere tıklayınız:

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberi 1 –  Proje Önerisi Hazırlanması

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberi 2 –  Proje Yönetimi

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberi 3 – İzleme ve Değerlendirme

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberi 4 – Sunum ve İletişim

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberi 5 – Çevre Bilincinin Geliştirilmesi için Halkın Eğitimi

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberi 6 – Öğrenme Hakkı

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Rehberi 7 – Yerel Çevre Eylem Programları