İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları

REC Türkiye, ülkemizin iklim değişikliği alanındaki uluslararası yükümlülükleri kapsamında, ilgili paydaşların teknik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinde etkin bir rol oynama hedefine ulaşmak için çalışmaya devam ediyor.

“İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları” başlıklı yayınımız bu hedef doğrultusunda, iklim değişikliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalara katılmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı.

Erişim için tıklayınız.