Belediye Uygulama Rehberleri

ÇEKAP Projesi B Bileşeni kapsamında, AB’nin ilgili direktiflerinin Türkiye’de uygulanmasına yönelik olarak belediyeleri bilgilendirme ve yol gösterme amacı ile Belediye Uygulama Rehberleri hazırlandı.

Rehberler kapsamında, Türkiye’deki yönetmeliklere ve mevcut duruma, finansman kaynaklarına, belediyelerin paydaşlar ile ilişkilerine, atıkların toplanması, geri dönüşümü ve geri kazanımının sağladığı faydalara, atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik bilgiler bulunuyor.