Belediyeler İçin Çevre Yönetimi Eğitimleri Yayını

ÇEKAP Projesi Kapsamında Hazırlanan “Belediyeler İçin Çevre Yönetimi Eğitimleri” Sunumlar ve Toplantı Notları Yayınımızı Okudunuz mu?

Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (ÇEKAP) B Bileşeni kapsamında, yerel yönetim personelinin AB Mevzuatı konusundaki kapasitesini arttırmaya yönelik çevre yönetimi eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitim konuları “Kentsel Atıksu Arıtımı”, “Katı Atık ve Atık Kolları”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Yerel Çevre Eylem Planlanması (YEÇEP)” ve “Yerel Çevresel Yatırımların Finansmanı” üzerinedir.

Eğitim merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olarak belirlenen eğitimler, çevre illerin de katılımıyla 81 ili kapsamıştır. Gerçekleştirilen eğitimler sonucunda yerel yönetimlere kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmeye yönelik güncel bilgiye ulaşım imkânı verilmiş, bilgi ve donanım ihtiyacının giderilmesine katkı sağlanmıştır.

Bu rehberde yer alan bilgiler çevre yönetimi eğitimleri sunumları, tartışma notları ve saha ziyaretlerini içermekte; katılımcı belediye yetkililerinin görüş ve önerilerine yer vermektedir. Rehber özellikle; Katı Atık, Atık Yönetimi, Kentsel Atıksu, Sürdürülebilir Şehirler, Yerel Çevre Eylem Planlaması (YEÇEP), Çevresel Yatırım Finansmanı ile ilgili konularda çalışan kişiler için yol gösterici niteliğinde bir derlemedir.

Rehberi incelemek için tıklayınız.

 

Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi -kısaca ÇEKAP- Ağustos 2014’te başlamıştır ve 24 aylık proje süresi sonunda Ağustos 2016’da tamamlanmıştır. Temel yararlanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesinde 1 Milyon Avro bütçe ile gerçekleştirilen proje, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülmüştür. Projenin ana hedefi, REC tarafından Türkiye’de çevre müktesebatının özellikle yerel düzeyde uygulanmasını teşvik etmek ve ilgili paydaşların teknik ve bilgi kapasitelerini geliştirerek Türkiye’nin çevre yönetimini iyileştirmektir. Ağustos 2014’ten itibaren süregelen proje faaliyetleri ile AB çevre müktesebatının uygulanması ve uyumlaştırılması desteklenerek Türkiye’nin çevre alanında AB’ye uyum sürecine katkıda bulunulmuştur. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler olmak üzere, ilgili kamu kurumları ve çevre alanında faaliyet gösteren ilgili diğer paydaşlara destek olunmuştur.

ÇEKAP Projesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.