Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı için çalışmalar devam ediyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı” (STÜ-UEP) çalışmaları devam ediyor.

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim için Bölgesel Faaliyet Merkezi (SCP/RAC) teknik desteği ve REC Türkiye ortaklığı ile devam eden mevcut durum çalışması kapsamında ilgili sektör temsilcilerine yönelik “Paydaş Çalıştayı”, 20 Aralık 2019 Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Çalıştayın öğleden önceki oturumunda döngüsel ekonomiye dair genel bilgiler, STÜ-UEP’in anahatları ve öngörülen yol haritası formatı, bir önceki çalıştay çıktıları ve çalışma kapsamında gerçekleştirilen anketin ilk sonuçları katılımcılara aktarıldı. Öğleden sonraki oturumda sürdürülebilir tüketim ve üretim hedeflerine yönelik küresel STÜ-UEP deneyimleri BM Çevre Birimi uzmanları tarafından aktarıldıktan sonra, katılımcılar, gruplara ayrılarak ilk çalıştayda elektrikli ve elektronik eşyaların (EEE) farklı yaşam döngüsü aşamalarına yönelik belirlenen amiral ve pilot projeler için kavram notu hazırladı ve sundu.

Çalıştay sonucunda elde edilen proje kavram notları geliştirilerek mevcut durum çalışmasına girdi sağlayacak ve hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacak.

Resimlere tıklayarak büyük halde görebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: