Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı için Çalışmalar Başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı” (STÜ-UEP) çalışmalarına başlandı.

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim için Bölgesel Faaliyet Merkezi (SCP/RAC) teknik desteği ve REC Türkiye ortaklığı ile devam eden mevcut durum çalışması kapsamında ilgili kamu kurumlarına yönelik “Kapsam Belirleme Çalıştayı”, ikinci uluslararası elektronik atık günü olan 14 Ekim’i de kapsayan iki günde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk gününde Küresel STÜ-UEP deneyimi ve AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın da dâhil olduğu Avrupa STÜ Politikaları hakkında mevcut durum bilgisi verildi. Türkiye’de planlanan süreç, önerilen öncelikli yaşam döngüsü aşamaları ve takip edilen metodoloji aktarıldı. Katılımcılar, dört sektör özelinde yaşam döngüsü aşmalarına yönelik STÜ uygulamalarını destekleyici politika araçları hakkında girdi sağladı ve öncelikli değer zincirleri içindeki kilit unsurları ve gelecek aşamalardaki projelere yönelik ihtiyaçları paylaştı.

İkinci gün, Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (EEE) yaşam döngüsüne odaklanılarak sektörün lider şirketleri Arçelik A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya A.Ş. tarafından Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. EEE yaşam döngüsü içindeki kilit unsurlar ve STÜ uygulamalarını teşvik eden son AB politika eğilimleri ve proje önerileri katılımcılarla tartışıldı.

Çalıştay sonucunda elde edilen veriler mevcut durum çalışmasına girdi sağlayacakken, elde edilen proje fikirleri gelecek aşamalarda değerlendirilerek hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacak.

Resimlere tıklayarak büyük halde görebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: