Denizli İklim Değişikliğine Ne Kadar Hazır? Pamukkale Üniversitesi İklim Değişikliği Paneli – İklim Değişikliği Uyum Eylemleri Çalıştayı

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi kapsamında çalışmaları devam eden Denizli’nin İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) için 25 Aralık 2018 tarihinde İklim Değişikliği ve Denizli” Paneli; 26-27 Aralık 2018 tarihlerinde “Yönetişim ve Katılımcı Planlamayla Eylem Planı Hazırlama ve Finansmana Erişim” Eğitimi ve “Uyum Eylemleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Güncel çevre sorunları ve iklim değişikliği konusunda öğrencilerin farkındalık ve kapasitelerinin artırılması amacıyla 25 Aralık 2018 Salı günü Pamukkale Üniversitesi’nde İklim Değişikliği Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman gerçekleştirdiği sunum ile öğrencilere şehirlerin iklim değişikliği ile mücadeledeki önemini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve
Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci
REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman

Açılış konuşması ve sunumların ardından, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nazire Mazlum moderatörlüğünde “Denizli İklim Değişikliğine Ne Kadar Hazır?” başlıklı panel oturumu düzenlendi. Oturumda; küresel iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri, küresel ısınmanın sonuçları, Türkiye’nin iklim değişikliği stratejileri konuları tartışıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba günü ise, eylem planı hazırlama sırasında yönetişim ve katılımcı planlama ile finansal kaynaklara erişim konularında Denizli Büyükşehir Belediyesi personelinin bilgilendirilmesi amacıyla, proje kapsamında üçüncü  ve son eğitim olan “Yönetişim ve Katılımcı Planlamayla Eylem Planı Hazırlama ve Finansmana Erişim” Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime Denizli Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinden yaklaşık 20 personel katılım sağladı. Eğitimde REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman COP24 (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı) sonrası iklim gündemini değerlendirdi, Uzman Dursun Baş “Yerel Çevresel Planlama ve Katılımcılık” ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) Finansal Kurumlar İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu ise, katılımcılara “Finansman Kaynakları ve Erişim” konusunda bilgiler aktardı. Sunumların ardından Paydaş Analizi ve Proje Bütçesi Hazırlama konuşarında interaktif oturumlar gerçekleştirildi.

Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı çalışması kapsamında beşinci ve son çalıştay olan “Uyum Eylemleri Çalıştayı”, ilgili paydaşlarla bir araya gelinerek Denizli’nin İklim Değişikliği Uyum Eylem Planının eylemleri, eylemlerin uygulama periyodu, tahmini maliyetleri, sorumlu paydaşları ve uygulamada yaşanabilecek risklerin katılımcı bir şekilde oluşturulması amacıyla 27 Aralık 2018 Perşembe günü, ilgili kurum/kuruluşlardan yaklaşık 50 temsilcinin katılımıyla düzenlendi. Çalıştayda, Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olan “Risk Analizi” Çalıştayının sonuçları REC Türkiye Uzmanı Dursun Baş tarafından katılımcılara aktarıldı, İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Alanları ve Eylem Fişi tanıtımı ise REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat tarafından yapıldı. Sunumların ardından katılımcılar “Eylemlerin Oluşturulması” ile ilgili grup çalışmaları gerçekleştirdiler.

Denizli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışması ile ilgili güncel haberleri twitter sayfasından takip edin: @İklimDenizli

Denizli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.