Denizli İDEP

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi kapsamında; Denizli iklim değişikliği eylem planının hazırlanması ve bu planın kamuoyuna sunulacağı iklim değişikliği konusunda bir kapanış konferansı düzenlenmesi, belediye personelinin teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesine yönelik çalışmalar REC Türkiye tarafından gerçekleştirilecektir.

Genel Amaç: Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara Denizli olarak yerel düzeyde katkı sağlamak.

Özel Hedef: Denizli’nin, hazırlanacak iklim değişikliğieylem planının hayata geçirilmesiyle iklim değişikliğine “Dirençli” hale gelmesi ve sera gazı salım azaltım hedefiyle “İklim Dostu” olması.

Proje Sonuçları: Denizli Sera Gazı Envanteri, Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı, Uluslararası Finansal Kaynaklara Erişimin Kolaylaşması

Çalışmanın broşürünü incelemek için tıklayınız.

Çalışma ile ilgili detaylı bilgiye sağ menüden ulaşabilirsiniz.

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi:

Projenin Amacı: İklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik ulusal çabalara katkıda bulunulması mevcut ve beklenen iklim değişikliğinin etkilerinin insan ve ekolojik sistemler üzerindeki etkilerinin azaltılarak bu etkilere uyum sağlanması, iklim değişikliği ile mücadele alanında belediye personeli ve yerel karar vericiler üzerinde farkındalık oluşturulması.

Özel Hedefler: İklim değişikliği ile mücadele konusunda belediye personeli teknik kapasitesinin geliştirilmesi, Denizli iklim değişikliği eylem planının hazırlanması ve bu planın kamuoyuna sunularak halka yönelik farkındalık oluşturulması.

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.