Denizli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlıkları Başladı

Yerel ve bölgesel yönetimlerin bölgelerinde, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı amaçlayan Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında imzacı olan Denizli Büyükşehir Belediyesi azaltım, uyum ve enerji yoksulluğu konusunda taahhütlerini gerçekleştirmek üzere, hazırlıkları sürdürülen Denizli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla 16 Ekim 2023 tarihinde Denizli’de Denizli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı açılış toplantısını gerçekleştirdi. Denizli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı ilk kez 2016 – 2030 yıllarını kapsayacak şekilde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafında REC ile birlikte hazırlanmıştı. REC halihazırda Denizli’nin 2021 yılı sera gazı salım envanterini hazırlıyor.

Türkiye’nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi ve 2030 yılında da sera gazı salımlarını öngörülene göre %41 azaltma taahhüt bulunuyor. Bu doğrultuda, Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem Planı ve İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu çalışmaların amacı, sera gazı azaltım politikalarını ve eylemlerini belirlemek, uyum stratejilerini ortaya koymak ve çevreye duyarlı bir büyüme hedefine katkı sağlamak için katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemektir.

İklim değişikliğinin ve sürdürülebilirlik konularının tartışıldığı açılış toplantısında Denizli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir. 

Açılış konuşmalarının ardından PAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Çukuroğlu, REC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rıfat Ünal Sayman, resim sanatçısı Deniz Sağdıç ve Yenilenebilir Enerji Danışmanı Faruk Telemcioğlu’nun katılımlarıyla panel oturumu gerçekleştirilmiştir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kamu kurum ve kuruluş ile STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katılmıştır.

%d