Genel Bilgi

cekap_logosu

Proje süresince, paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılmasına destek verilmiştir. Proje kapsamında, temel yararlanıcı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışında; Avrupa Birliği Bakanlığı, İLBANK, MFİB, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB), Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB), SUEN, UCLG-MEWA, İSTAÇ, başta İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Kocaeli, Manisa, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere çok sayıda belediye ve büyükşehir belediyesi; Süt-D, Tayçed, TEMA, WRI vb. STK’lar, UNDP vb. uluslararası kuruluşlar, TOBB ve özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerden destek alınmıştır.

Projenin Hedefi

REC tarafından Türkiye’de çevre müktesebatının özellikle yerel düzeyde uygulanmasını teşvik etmek ve ilgili paydaşların teknik ve bilgi kapasitelerini geliştirerek Türkiye’nin çevre yönetimini iyileştirmektir. Ağustos 2014’ten itibaren süregelen proje faaliyetleri ile AB çevre müktesebatının uygulanması ve uyumlaştırılması desteklenerek Türkiye’nin çevre alanında AB’ye uyum sürecine katkıda bulunulmuştur. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler olmak üzere, ilgili kamu kurumları ve çevre alanında faaliyet gösteren ilgili diğer paydaşlara destek olunmuştur.

Projenin Bileşenleri

ÇEKAP kapsamında yürütülen bu farklı faaliyetler, bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde birbirleri ile ilişkili 3 bileşen altında yürütülmüştür. Proje bileşenlerinin detayları aşağıda verilmektedir:

A Bileşeni: Merkezi düzeyde Kapasite Geliştirme

B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme

C Bileşeni: Yerel Çevresel Planlama

Detaylı Proje Bilgi Notu için tıklayınız.

Proje dosyasını incelemek için tıklayınız.

Proje kitapçığı (EN)