ÇEKAP

Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi – kısaca ÇEKAP – Ağustos 2014’te başlayıp Ağustos 2016’da sonlanmıştır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesinde Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülmüş olan ve temel yararlanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan proje 24 aylık bir süreci kapsamıştır.