B Bileşeni

Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme

foy2_resim

Yerel yönetim personelinin AB Mevzuatı konusundaki kapasitesini eğitimler ve uygulama rehberleri yoluyla arttırmayı hedefleyen ikinci bileşen kapsamında sırasıyla Samsun, Erzurum, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Ankara’da olmak üzere 24 adet eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde planlanan katılımcı sayısı ikiye katlanarak 497 uzmana erişilmiştir. Belediyelere yönelik Ambalaj Atıkları, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) ve Atık Akü-Pil olmak üzere 3 AB Direktifi özelinde uygulama rehberi hazırlanmıştır. Ayrıca, eğitim sunumlarının derlendiği bir rehber yayın hazırlanarak yerel yönetim uzmanları ile paylaşılmıştır.

3 Adet Sektörel Uygulama Rehberleri:

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Uygulama Rehberi
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Direktifi (2002/96/EC) Uygulama Rehberi
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Direktifi (2006/66/EC) Uygulama Rehberi

B Bileşeni Föyü için tıklayınız.

Örnek belediye eğitimi kitapçığını incelemek için tıklayınız.