A Bileşeni

Merkezi Düzeyde Kapasite Geliştirme

foy1_resim

Kamu kurum ve kuruluş personelinin AB Mevzuatı konusundaki kapasitesini arttırmayı hedefleyen birinci bileşen kapsamında, 3 ön DEA raporu ve nihai DEA raporu, kapsamlı bir  danışma süreciyle hazırlanmıştır. 3 AB Çevre Mevzuatı eğitimi, 3 DEA eğitimi gerçekleştirilmiştir. Paydaşlarla yapılan iş birlikleri sayesinde, eğitimlerde planlanan katılımcı sayısının çok üzerine çıkılarak 527 uzmana erişilmiştir.

3 Adet Düzenleyici Etki Analizi Çalışması:

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi
Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi
Düzenli Depolama Direktif

3 Adet AB  Müktesebatı En İyi Uygulama Örnekleri Eğitimi:

Ambalaj Atıkları Eğitimi
Düzenli Depolama Eğitimi
Kentsel Atıksu Arıtımı Eğitimi

3 Adet Çevresel Düzenleme Taslağı Geliştirme Çalıştayı:

DEA Çalıştayı
Düzenleme Taslağı Geliştirme Çalıştayı
DEA ve Düzenlemeler Çalıştayı

A Bileşeni föyü için tıklayınız.