Proje Faaliyetleri

Araştırma Alanları: Proje dahilinde 4 kapsamlı araştırma yürütülmüştür. Bu çalışmalardan 3’ü Düzenleyici Etki Analizi (DEA), 1’i Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP) Stratejisi hazırlanmasıdır. Bu araştırmaların hazırlanması için çok sayıda mevcut durum analizi, uluslararası karşılaştırma ve ön raporlama yapılmıştır. Araştırmalar sırasında geniş katılımlı 4 danışma süreci ve 4 anket çalışması tamamlanmıştır.

Eğitim/Çalıştay/Konferans: Proje kapsamında  70 etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerden 33 tanesi eğitim, 34 tanesi çalışma ve danışma toplantılarıdır. Projenin ilgiyle karşılanan başlangıç ve kapanış toplantıları yanında İstanbul’da yoğun katılımlı Sürdürülebilir Şehirler Konferansı düzenlenmiştir.

Yayınlar: Proje kapsamında 8 yayın hazırlanmıştır. Yerel yönetimleri hedefleyen 4 rehber hazırlanmış, DEA raporları ve YEÇEP Stratejisi yayın haline getirilmiştir. Proje çıktılarının paylaşımı için 2 web portalı yayına alınmış, geleneksel ve sosyal medya proje faaliyetlerinin duyurulması için aktif kullanılmıştır.

Detaylı “Proje Bilgi Notu” için tıklayınız.