A Bileşeni

Merkezi Düzeyde Kapasite Geliştirme

foy1_resim

Kamu kurum ve kuruluş personelinin AB Mevzuatı konusundaki kapasitesini arttırmayı hedefleyen birinci bileşen kapsamında, 3 ön DEA raporu ve nihai DEA raporu, kapsamlı bir  danışma süreciyle hazırlanmıştır. 3 AB Çevre Mevzuatı eğitimi, 3 DEA eğitimi gerçekleştirilmiştir. Paydaşlarla yapılan iş birlikleri sayesinde, eğitimlerde planlanan katılımcı sayısının çok üzerine çıkılarak 527 uzmana erişilmiştir.

A Bileşeni föyü için tıklayınız.