C Bileşeni

Yerel Çevresel Planlama

foy3_resim

Entegre bir çevresel planlama için kapasite geliştirme faaliyetleri ve strateji dokümanları yoluyla yerel yönetimlerin çevresel sorumlulukları sahiplenmesini arttırmaya yönelik olan üçüncü bileşen kapsamında YEÇEP üzerine ulusal strateji belgesi ve taslak mevzuat hazırlanmıştır. Adana, Rize ve İstanbul merkez olmak üzere civardan katılım ile belediye başkanlarına yönelik üç bölgesel YEÇEP çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaylarda 108 uzmana erişilmiştir. Ayrıca ulusal çapta düzenlenen Sürdürülebilir Şehirler Konferansı’nda çoğunluğu belediye uzmanları olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kuruluşu ve üniversite temsilcilerine erişilmiştir. Konferansta, planlanan katılımcı sayısının %35 üzerine çıkılarak 269 uzmana erişilmiştir.

C Bileşeni Föyü için tıklayınız.