Ödüller Hakkında

NEDEN ÇEVRE ÖDÜLLERİ

Çevresel bir işletme yaklaşımı izlemekle ilgili önemli konulardan bir tanesi de dünyada, özellikle de AB’de şirketlerin karşılaştığı taleplerin değişiyor olmasıdır. Tüketiciler, artık sanayilerin yalnızca kısa vadeli çıkarlara ve sadece kar amacına dayalı bir işletme politikası izlemelerini kabul etmemekte; şirketlerin çevresel, toplumsal ve etik değerleri de hesaba katarak kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirecek yeni bir işletme vizyonu geliştirmelerini beklemektedir.

Kurumsal itibar ve mali değer arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Kurumsal itibarı yüksek bir şirketin müşterilerinin üzerinde önemli bir sadakat etkisi olduğu da açıktır. Çalışanların söz konusu işletmeyi çalışmak için uygun bir yer olarak görmesi, yatırımcıların şirketlerin sürdürülebilirliğine önem vermesi ve diğer tüm sosyal paydaşlar ile olan olumlu ilişki şirketin mali performansına doğrudan etki eden unsurlardır.

Bugünün iş dünyasında, kurumsal itibar ticari başarı elde etmek isteyen şirketler için hayati önem taşımaktadır. Avrupa’nın en saygın ödüllerinden birisi olan AB Çevre Ödülleri ise bu çalışmalara meşruiyet kazandıracak en önemli iletişim araçlarından birisidir.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı Koordinatörü Rıfat Ünal Sayman’ın ulusal programa ilişkin verdiği ipuçları ve aday şirketlerin nasıl seçildiğine yönelik ödül programı röportajına ulaşmak için tıklayınız.

ÖDÜLLERE GENEL BAKIŞ

Önceki adı “Daha İyi Bir Çevre İçin Avrupa Sanayi Sektörü Ödülleri” (EBEAFI) olan Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, aşağıda görüldüğü üzere yıllar içerisinde değişime uğramış ve bugünkü ismini almıştır.

Önceki Ödüller
1987: “Daha İyi Bir Çevre İçin Avrupa Sanayi Sektörü Ödülleri” (EBEAFI), Brüksel (Belçika)
1989: “Daha İyi Bir Çevre İçin Ödüller”, Londra (İngiltere)
1990: “Daha İyi Bir Çevre İçin Ödüller”, Paris (Fransa)
1992: “Daha İyi Bir Çevre İçin Ödüller”, Sevilya (İspanya)
1994: “Daha İyi Bir Çevre İçin Ödüller”, Kopenhag (Danimarka)
1996: “Daha İyi Bir Çevre İçin Ödüller”, Dublin (İrlanda)
1998: “Daha İyi Bir Çevre İçin Ödüller”, Leeuwarden (Hollanda)
2000: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Brüksel (Belçika) – isim değişikliği
2002: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Budapeşte (Macaristan)
2004: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Brüksel (Belçika)
2006: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Brüksel (Belçika)
2008: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Brüksel (Belçika)
2010: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Brüksel (Belçika)
2012: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Brüksel (Belçika)
2014: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Lyon (Fransa)
2016: “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri”, Tallinn (Estonya)

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, 28 Üye Ülke ile AB’ye katılım sürecinde olan ülkelerde düzenlenen bir dizi ulusal çevre ödülü kapsamında yürütülmektedir. Yalnızca ulusal düzeyde ödül kazanmış şirketler, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde yarışma hakkını elde ederler.“Avrupa Birliği Çevre Ödülleri” 2004 yılından itibaren Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü’nün her yıl Haziran ayında organize ettiği “Yeşil Hafta” çerçevesinde iki yılda bir Brüksel’de düzenlenmektedir.

Başvuracak olan şirketler, öncelikle ulusal ödül programına katılmış ve ulusal düzeyde bir ödül kazanmış ya da seçilmiş olmalıdır. Bu da, şirketlerin en iyilerin de iyisi olduğu anlamına gelmektedir; AB’deki en ileri görüşlü, en sorumluluk sahibi ve en yenilikçi şirketler kendi kategorilerinde ödül almaya hak kazanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki internet sitesini ziyaret ediniz.
http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı’nın ulusal sekretaryası REC Türkiye’dir. Türkiye Programı 2005 yılından başlamak üzere iki yılda bir düzenlenmektedir.

ÖDÜLLERİN NİTELİĞİ

Jüri tarafından her kategoride seçilen ve ödüle layık görülen şirketler, Avrupa’nın en itibarlı ödüllerinden birisi olarak kabul edilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’ne katılım hakkı kazanacaktır.

Türkiye Programı ödüllerinin verilmesi, REC Türkiye tarafından bir ödül töreni kapsamında yerine getirilecektir. Ayrıca, Türkiye Programı’nda ödül almaya hak kazanan şirketler, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı Logosu’nu ödülü aldıkları yıldan başlamak üzere 2 yıl boyunca kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkını elde ederler.