Geçmiş Dönem Ödülleri

2005 – 2006

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÜRKİYE PROGRAMI 2005-2006

2006 yılında Türkiye’de ilk kez organize edilen AB Çevre Ödülleri – Türkiye Programı, 20 Eylül 2006 tarihinde düzenlenen bir ödül töreni ile sonuçlandı. Şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının ölçümlendiği ödül programı çerçevesinde, ‘Yönetim’, ‘Ürün/Hizmet’ ve ‘Süreç’ olmak üzere toplam 3 kategoride 5 şirket ödül almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda; ‘Yönetim’ kategorisinde, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) birinci olurken, Siemens A.Ş. ve Pharma Vision A.Ş. finalist oldu. ‘Süreç’ kategorisinde Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler A.Ş. birincilik ödülüne layık görülürken, bu kategoride birinci dışında bir finalist bulunamadı. ‘Ürün’ kategorisinde ise Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi, birinci olurken, yine Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi bu kategoride finalist olmaya hak kazandı.

YÖNETİM KATEGORİSİ:

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) – Yönetim Kategorisi Birincisi

Çevre Yönetim Faaliyetleri, yeni yönetim ve sistemlerinin uygulanmaya başlamasıyla beraber EFQM Mükemmellik Modeli baz alınarak oluşturulan ve birbirine entegre üretime destek iki temel süreç altında izlenmeye başlanmıştır. ‘Çevre’ ve ‘Enerji’ Yönetim Süreçleri olarak adlandırılan iki süreçte izlenen tüm çevre odaklı faaliyetler ve sürekli yürütülen iyileştirme çalışmaları ile Erdemir’in çevresel performansı sürekli gelişme göstermektedir. ISO 14031 Çevre Performans Değerlendirmesi Standardı temel alınarak Erdemir Çevre Performans Endeksi oluşturulmuştur. Çevresel göstergelerin tek bir değerle izlenmesine imkan veren Endeks ile alıcı ortama verilen emisyonlar ve atıklar sürekli takip edilmektedir. Erdemir, kurulduğu günden itibaren yaklaşık 360 milyon USD’lik çevresel yatırım ve iyileştirme yapmıştır.

Siemens San. ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti

Siemens San.ve Tic.A.Ş ’de, bir şirket yönetiminin üç ana unsuru olan sermaye, insan ve teknolojiye ek olarak çevre korumayı da dördüncü boyut olarak kabul eden bir yönetim anlayışı mevcuttur. Çevresel ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanacağı düşüncesi ile üretimden satın almaya, proje yönetiminden müşteri ilişkilerine kadar tüm faaliyetlerde ekonomi ile ekolojinin uyumu esas alınmaktadır. Yapılan çalışmaların performansı izlenmekte, uygulamaların politikalarla ve hedeflerle olan uyumu değerlendirilmektedir. Yalnızca yasal sorumlulukların karşılanması ile yetinilmeyip aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile de çalışmalar yapılmaktadır. Şirket yönetimi yalnızca destek ile yetinmemekte bizzat çalışmaların içerisinde yer alarak örnek davranışlar sergilemektedir. Böylece konunun önemine ilişkin mesajları vermektedir.

Pharma Vision San. ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti

PharmaVision San. ve Tic. A.Ş. sürecin her adımında üretimi etkileyen tüm parametrelerin tesbit edilerek, öngörülen kaliteye ulaşabilmek için standart hale getirilmeleri konusunda önemli başarılar kazanmıştır. Özellikle kritik parametreler başta olmak üzere, kaliteye etki eden tüm parametrelerin tesbit edilmiş olması büyük önem taşımaktadır. Bu parametreler; üretimin gerçekleşmesi için gerekli direkt parametrelerin yanısıra, ortam, çevre, çalışan sağlığı ile ilgili parametreleri de kapsamaktadır. Bu bakış açısı ile yaklaşıldığında Kalite Yönetim Sisteminin çeşitli yönetim sistemlerinin birleşiminden oluşan “Entegre Kalite Yönetim Sistemi” nin başarı ile uygulandığı gözlemlenmektedir.
Yasal talepleri asgari şart olarak kabul eden firma GMP Yönetmeliği gereği oluşturduğu kalite anlayışına ve yönetimine, diğer yönetim sistemlerini de ilave ederek, “Entegre Kalite Yönetim Sistemi” kapsamında aktif bir şekilde hayata geçirmiştir.

ÜRÜN/HİZMET KATEGORİSİ:

Arçelik A.Ş., Buzdolabı İşletmesi – Ürün/Hizmet Kategorisi Birincisi

Blomberg CT 1300 SuperPlus modeli üzerinde şu ana kadar Arçelik bünyesinde enerji verimliliği ve kullanım kolaylığı için yapılan tüm teknoloji çalışmaları uygulanmış ve birçok teknolojik yenilik hayata geçirilmiştir. Sadece 16 Watt’lık bir ampül kadar enerji sarf etmektedir. Vakum İzolasyon Panel’ler kullanılarak buzdolabının ısı kazancı minimize edilmiştir. Değişken kapasiteli kompresör uygulaması, buzdolabının farklı ortam şartlarında ve farklı yükler altında en uygun kapasitede çalışmasını sağlamıştır. AB’nin RoHS Direktifine (Elektirikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) uygun üretim çalışmaları başlatılmış olup, WEEE (Atık Elektirikli ve Elektronik Ekipmanlar) Direktifinin belirlediği geri dönüşüm hedefi %80 iken bu buzdolabı %85‘lik geri dönüşüm oranı ile belirlenen limitlerin üzerindedir.

Arçelik A.Ş., Bulaşık Makinası İşletmesi – Ürün/Hizmet Kategorisi Finalisti

Ekolojist Bulaşık Makinası’nda değişken devirli motor teknolojisi kullanılmaktadır. Ekolojist yeni tahrik sistemi ile A yıkama özelliğine sahip olmasına rağmen daha az enerji tüketmekte ve daha az su kullanmaktadır. Ürün, 1.10 kWh enerji tüketimi ile AB Enerji Etiketi tanımlarına göre A enerji sınıfına girmektedir. 9.6 litre su tüketimi ile A yıkama makinaları içinde dünyanın en az su tüketen bulaşık makinası olduğu gözükmektedir. AB’nin RoHS Direktifine (Elektirikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) uygun üretim çalışmaları başlatılmış olup, WEEE (Atık Elektirikli ve Elektronik Ekipmanlar) Direktifinin belirlediği geri dönüşüm hedefi %80 iken bu buzdolabı %81‘lik geri dönüşüm oranı ile belirlenen limitlerin üzerindedir.

SÜREÇ KATEGORİSİ:

Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. – Süreç Kategorisi Birincisi

Alendronat ve türevlerinin üretiminde ciddi üretim problemleri yaşanmaktadır. Bu proseslerle üretim sırasında karıştırılamaz bir kütle oluşması, ısı transferinin engellenmesi, ekzotermik reaksiyonlar sonucunda kontrol edilemez reaksiyon karışımlarıyla karşılaşma, ilave solvent ve bunun ayrılması gerekliliği, ilave maliyetler gibi çok çeşitli problemler yaşanmaktadır. Tanımlanan bu prosesler laboratuvar ölçeği için uygun olabilir ancak endüstriyel üretimlerinde ciddi problemler yaşanabilmektedir. Özgün Kimya; bitkisel ve hayvansal yağlar veya bunların türevlerinin emülgatör olarak kullanımları ile katılaşma ve güvenlik problemleri olmayan daha ucuz, güvenli ve kolaylıkla ulaşılabilir bir yolla, ilave bir solvent/çözücü kullanımına gerek kalmadan uygulamaya koyabilmiştir. Bu emülgatörler reaksiyon komponentlerini çözer ve kontrol edilemeyen reaksiyonlara yol açmaz. Alendronat ve türevlerinin güvenli ve yüksek verimli bir yolla ilave bir saflaştırma gerekmeksizin elde edilebileceği bulunmuştur.

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ AVRUPA PROGRAMI 2005-2006

Kazananlar (2006)

Yönetim Kategorisi:

Sotral SpA, İtalya

Ürün/Hizmet Kategorisi:
Windsave Ltd., İngiltere

Süreç Kategorisi:
Volkswagen AG, Almanya

Uluslararası İşbirliği Kategorisi:
ID-L Inspired Innovations, Hollanda
RIK Yakkenus Oy, Finlandiya

Detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/environment/awards/winners_2006.html

2007 – 2008

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÜRKİYE PROGRAMI 2007-2008

Türkiye’de ikinci kez organize edilen AB Çevre Ödülleri – 2007 – 2008 Türkiye Programı kazananları 20 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen bir ödül töreni ile açıklandı. Şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının ölçümlendiği ödül programı çerçevesinde, ‘Yönetim’, ‘Ürün/Hizmet’ ve ‘Süreç’ kategorilerinde toplam 7 şirket ödül almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ‘Yönetim’ kategorisinde İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. birinci, olurken Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve Aygaz A.Ş. finalist olmaya hak kazandı. ‘Ürün/Hizmet’ kategorisinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.birinciliğe hak kazandı. Bu kategoride Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ise finalist oldu.  ‘Süreç’ kategorisinde ise, Metro Group Asset Management Emlak Yönetim A.Ş. birincilik ödülüne layık görülürken, finalistliğe Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret A.Ş. seçildi.

YÖNETİM KATEGORİSİ:

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti

Yeni yatırımlarda ve uygulamalarda çevresel etkilerin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması, çevre performansını sürekli iyileştirici yönde adımlar atılması ve şirketin tüm iş süreçlerine çevre yönetim sisteminin entegre edilmiş olması İçdaş’ın önemli başarı ölçütleri olarak değerlendirildi. Ayrıca, İçdaş’ın, yer altı suyu kaynaklarının korunmasını için kullanma suyu elde etme tesisi inşa etmiş ve şirketin yer altı suyu kullanımını %99 oranında azaltmaya ve enerji verimliliği için proses sularını soğutmada kullanılan deniz suyunun tekrar denize deşarj edildiği noktalara ilk aşamada 3 MW devamında ise 6 MW gücünde hidroelektrik santral kurulumuna yönelik çalışmalara başlamış olması önemli çevresel girişimleri olarak görülmüştür.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti

Global çevre yönetim sistemin çerçevesinde “En İyi Araç Üretim Tesisi” olarak faaliyet gösteren Ford Otomotiv yaklaşık 10 yıldır ISO 14001 belgesiyle faaliyet göstermektedir. Üretilen araç başına su ve enerji kullanımında önemli ölçüde tasarruf saylayan Ford Otomotiv, bugün su bazlı boya kullanımı ve solvent yakma sistemi bulunması sayesinde uçucu organik bileşik emisyonları – limit Avrupa ve Türkiye’de 90gr/m2 – 35gr/m2’ye düşürmüştür. Ayrıca, Ford Otomotiv iki yılda bir çevre raporu yayınlayarak paydaşlarını bilgilendirmektedir. Ford Otomotiv’in çevre konusunda üst yönetimin desteği ile göstermiş olduğu tüm bu olumlu çalışmalar ödül almaya hak kazanmasını sağlamıştır.

Aygaz A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti

Aygaz, sürdürülebilir kalkınma raporu yayınlayan ilk Türk şirketlerinden birisidir. Sektörün öncelikli konularından birisi olan işçi sağlığı, iş güvenliği ve riskleri tüm iş süreçlerinde değerlendirilmekte, tehlikelinin olma olasılığı, zararın şiddeti, risk altındaki personel sayısı, önceki kazalar, operasyonel kontrol/izleme gibi tüm süreçler risk yönetimin bir parçası olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmektedir. Dolum tesislerinde biyolojik ve kimyasal atık su arıtma sistemlerini kurmuş olan Aygaz, ayrıca desteklemiş olduğu birçok sosyal sorumluluk projesi ile başarılı bulunmuştur.

ÜRÜN/HİZMET KATEGORİSİ:

Ford Otomotiv A.Ş. – Ürün/Hizmet Kategorisi Finalisti

Küresel ısınmanın başlıca kaynaklarından birisi olan motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının azaltılabilmesi için Ford Otomotiv öncelikle ticari araçlarda kullanıma sunmak üzere yakıt tasarrufu sağlayan ve emisyon azaltan hybrid araç geliştirmiştir. Bu teknik ile araçlar şehir içinde 60 km hız seviyesinde elektrik motoru ile sürülecek ve sıfır emisyon yayacaktır. Şehir dışı yollarda ise hem fosil yakıtlı içten yanmalı motor hem de elektrik motoru ile birlikte kullanılacaktır. Böylelikle yaşam alanlarında taşıtlardan yayılan egzoz emisyonu nerede ise sıfırlanacak, şehirlerarası yollarda ise ortalama % 20 civarında düşecektir. Diğer bir değişle, şehir içinde % 100, şehirlerarası yollarda ise % 20 yakıt tasarrufu / CO2 salınımı azaltımı sağlayacak olması ödül için en önemli başarı ölçütü olarak değerlendirilmiştir.

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. – Ürün/Hizmet Kategorisi Finalisti

Çanakkale Seramik, enerji tüketimini, binaların ısıtılmasında açığa çıkan zararlı gazların atmosferde oluşturduğu etkileri azaltmak ve ekosisteme zarar verecek atıkların geri kazanımına yönelik alternatif bir çözüm üretmiştir. Seramik atıklarından inşaat sektörü, gemi yapım, savunma sanayisinde kullanılabilecek bir alternatif malzeme üreten Çanakkale Seramik ödüle layık görülmüştür.

SÜREÇ KATEGORİSİ:

Metro Group Asset Management Emlak Yönetim A.Ş. – Süreç Kategorisi Birincisi
Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin bir alışveriş merkezinde uygulanarak merkezin tüm ısıtma ve soğutma ihtiyacının karşılanması ödül için önemli bir başarı ölçütü olarak değerlendirilmiştir. Küresel ısınmaya karşı çok önemli bir proje olarak değerlendirilen bu sistemde hiçbir şekilde fosil yakıt kullanılmamaktadır ve çevreye yayılan kirletici gaz emisyonu sıfırdır.

Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Süreç Kategorisi Finalisti
Asaş Ambalaj, solvent geri kazanım tesisi kurarak ödül almaya hak kazanmıştır. Bu tesisin kurulması ile baca gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin azaltılması, üretim gereği kullanılan solventin yanı sıra baskı mürekkebi, laminasyon tutkalı ve lak gibi girdilerin içinde bulunan solventlerin de geri kazanılarak ekonomik değer haline getirilmesi, solventlerin üretimi için gerekli petrol bazlı hammadde kullanımının azaltılmasının, petrolden solvent elde edilmesi ve saflaştırılması sırasındaki enerji tüketiminin minimize edilmesi, üretim gereği kullanılması şart olan etil asetat’ın ithalatının sonlandırılması ve yılda yaklaşık 2 milyon USD’lık tasarrufun sağlanmış olması ve solvent emisyonunun çevre yerleşim birimlerinde yaşayanlara rahatsızlık vermesinin önlenmesi bu projenin en önemli kazanımları olarak değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ AVRUPA PROGRAMI 2007-2008

Kazananlar (2008)

Yönetim Kategorisi:

The Co-operative Group Ltd, İngiltere

Ürün/Hizmet Kategorisi:
Ertex-solar GmbH, Avusturya

Süreç Kategorisi:
CHOREN GmbH, Almanya

Uluslararası İşbirliği Kategorisi:
KIT (Royal Tropical Institute) Holding/Mali BioCarburant SA, Hollanda

Detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/environment/awards/winners_2008.html

2009 – 2010

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÜRKİYE PROGRAMI 2009-2010

Türkiye’de üçüncü kez organize edilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2009 – 2010 Türkiye Programı kazananları 7 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen bir ödül töreni ile açıklandı. Şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının ölçümlendiği ödül programı çerçevesinde, ‘Yönetim’, ‘Ürün/Hizmet’ ve ‘Süreç’ kategorilerinde toplam 7 şirket ödül almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ‘Yönetim’ kategorisinde Arçelik A.Ş birinci olurken diğer finalistler ise Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Coca Cola İçecek oldu. ‘Ürün/Hizmet’ kategorisinde birinciliğe, Arçelik Çamaşır Makinesı İşletmesi layık görülürken, Eczacıbaşı Vitra ve Arçelik A.Ş Pişirici Cihazlar İşletmesi finalist olmaya hak kazandılar. ‘Süreç’ kategorisinde ise, Enerjisa birincilik ödülüne layık görülürken, bu kategoride birinci dışında finalist olmaya hak kazanacak bir şirket bulunamadı.

YÖNETİM KATEGORİSİ:

Arçelik A.Ş – Yönetim Kategorisi Birincisi

Başvurulan Proje Adı: ARÇELİK A.Ş. Çevre Yönetim Sistemi

Ürün ve üretim süreçlerindeki yenilikçi, çevreye duyarlı ve ileri teknolojisiyle, sürdürülebilir kalkınmaya bütüncül bir yönetim anlayışı ile yaklaşarak tüm iş süreçlerinde çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaları önemli görülmüştür. Performansın sürekli gelişimi, çevreye duyarlı yaklaşımı ve çevre dostu ürünleriyle Arçelik, ilgili tüm uluslararası ürün ve yönetim standartlarını uygulaması ile göstermiş olduğu olumlu çalışmalar ödül almaya hak kazanmasını sağlamıştır.

Coca Cola İçecek – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Sürdürülebilirlik Performansında Paydaş Katılımı ve Hesapverebilirlik

Coca Cola İçecek Türkiye’de ilk kez sera gazı salımlarını kamuya açık biçimde paydaşlarına açıklamıştır. Şeffaflık politikasıyla su kullanım oranlarından, enerji verimliliği ile ilgili yaptığı çalışmalara ve ilgili verilere kadar tüm etki alanlarını ele alarak hedefler belirlemiş, öncelikli alanlarıyla ilgili de kısa, orta ve uzun vadeli taahhütlerde bulunmuştur. Şirket ekonomik, çevresel, çalışan hakları ve çalışma ortamı, insan hakları, ürün ve toplum kategorilerindeki tüm ana alanlarda yönetim yaklaşımı, politika ve ilkeleri ile orta ve uzun vadedeki hedefleri paydaşlarına rapor kapsamında ulaştırması gibi birçok olumlu çalışma sonucu başarılı bulunmuştır.

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Kurumsal Sürdürülebilirlik için Çevre ve Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

Kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için çevresel faaliyetlerin ve sosyal sorumluluk uygulamalarının temel gerekler arasında yer aldığı tespit edilmiş, üretimden satın almaya, proje yönetiminden müşteri ilişkilerine kadar tüm faaliyetlerde ekonomi ile ekolojinin uyumu esas alınmış, yapılan çalışmaların performansı incelenmiş, uygulamaların politikalarla ve hedeflerle olan uyumunun değerlendirilmesi sonucu tüm bu olumlu çalışmalar ödül almaya hak kazanmasını sağlamıştır.

ÜRÜN KATEGORİSİ:

Arçelik Çamaşır Makinesi İşletmesi – Ürün/Hizmet Kategorisi Birincisi
Başvurulan Proje Adı: Ekonomist Serisi Çamaşır Makinesi

Şirketin “Sürdürülebilirlik ” yaklaşımı ile geliştirdiği Ekonomist serisi ürünler, düşük enerji ve su tüketimi ile doğal kaynakları korumakta ve yüksek oranda geri kazanım sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunmaktadır. Ekonomist serisi ürünlerin sunduğu temel faydalar arasında; düşük su tüketimi ile her yıkamada yaklaşık 3 lt tasarruf sağlaması, %97 oranındaki geri kazanım oranı ile çevre-dostu olması, sıcak su seçeneği ile enerji tasarrufu olanağı sağlanması bulunmaktadır. Tüm bu olumlu çalışmalar ödül almaya hak kazanmasını sağlamıştır.

Eczacıbaşı Vitra – Ürün/Hizmet Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Yeni Nesil Su Tasarruflu Klozet

VitrA’nın çevre dostu klozet sistemini içeren ürün inovasyonu, su kullanımını karşılaştırılabilir alternatiflere oranla yüzde 63 oranında azaltırken, normal işlevsel performansı ise aynı seviyede tutmaktadır. Ürünün sağladığı temel fayda su ve elektrik tasarrufu ile karbon salınımında azalmadır. VitRa, Ar-Ge çalışmaları sonucunda, su kullanımını yüzde 63 oranında azaltan eko-verimli bir klozet sistemi geliştirmiştir: VitrA’nın inovasyonu, sadece su kullanımını azaltan bu klozeti tasarlayıp üretmesi değil, aynı zamanda klozet iç hazne tasarımına yönelik bilgisayar simülasyon programları ile çalışarak, bu teknolojinin Avrupa ve Kuzey Amerika’daki her türlü klozete uygulanabilmesi için gerekli seramik tasarım uzmanlığını da geliştirmesidir. VitrA, “2,5/4 lt’lik klozet” ürünündeki teknoloji inovasyonu ile ekolojik, ekonomik ve sosyal faydalar sunması bu projenin en önemli kazanımları olarak değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

Arçelik A.Ş Pişirici Cihazlar İşletmesi – Ürün/Hizmet Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Barbaros Ankastre Fırın Projesi

Şirket, yeni Ankastre Serisi Fırın projesinde; çevre dostu, yenilikçi ve kaliteli ürün yaklaşımını benimsemiştir. Şirket yürüttüğü proje kapsamında, düşük enerji ve ses gücü düzeyine sahip, pişirme performanslı ve kolay temizlenebilir ürün tasarımı hedeflemiş, bu özellikleri ile ürünleri, müşteri ve ülke ekonomisine fayda sağlaması ve küresel ısınmaya olan etkilerinin en aza indirgenmesinin amaçlanması ile ödül almaya hak kazanmıştır.

SÜREÇ KATEGORİSİ:

ENERJISA Enerji Üretim A.Ş – Süreç Kategorisi Birincisi
Basvurulan Proje Adı: Gaz Türbini “By-pass” Bacalarına Yatay Giyotin Tesis Edilmesi Enerji Verimliliği Projesi

Proje, kombine çevrim santrallarında, Gaz Türbinleri (GTG) ve Atık Isı Kazanları (HRSG) arasında bulunan “by-pass” bacalarından kaçan atık gazların sistemde tekrar kullanılmak üzere geri kazanımı için, “by-pass” bacalarına yatay giyotinlerin tesis edilmesidir. Giyotin imalatçılarından alınan bilgilere dayanarak, yatay giyotinin, Dünya’da ve Türkiye’de ilk defa “bypass” bacalarındaki gaz kaçağını önlemek amacıyla bu Proje kapsamında kullanıldığı tespit edilmiştir. Proje’nin temel faydaları arasında birim zamanda doğal kaynak tüketimini azaltması, birim üretim basına kombine çevrim verimini arttırması, birim zamanda doğal kaynak tüketiminin ve atmosfere salınan atık gaz salım miktarının azaltılarak küresel ısınmanın düşürülmesine katkıda bulunması ile çevresel, verim ve üretim miktarının arttırılması bu projenin en önemli kazanımları olarak değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ AVRUPA PROGRAMI 2009-2010

Arçelik, Avrupa Programı’ndaki ilk Türk Finalist

Arçelik A.Ş, AB Çevre Ödülleri Avrupa Programı’nda “Yönetim” kategorisinde finale kalarak, Avrupa’nın en başarılı üç şirketi arasına girmeyi başardı.  Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tülin Karabük, plaketini Avrupa Komisyonu’nun Çevre’den sorumlu üyesi  Janez Potocnik’in elinden aldı.

Kazananlar (2010)

Yönetim Kategorisi:

The Findus Group, İngiltere

Ürün Kategorisi:
EnergyICT, Belçika

Süreç Kategorisi:
Zenergy Power GmbH and Bültmann GmbH, Almanya

Uluslararası İşbirliği Kategorisi:
Ferrovial, Spain

Detaylı bilgi için: 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/journalist/pressroom_area_en.htm

2011 – 2012

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÜRKİYE PROGRAMI 2011-2012

Türkiye’de dördüncü kez organize edilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2011 – 2012 Türkiye Programı kazananları 17 Temmuz 2012 tarihinde düzenlenen bir ödül töreni ile açıklandı. Şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının ölçümlendiği ödül programı çerçevesinde, ‘Yönetim’‘Ürün/Hizmet’ ve‘Süreç’ kategorilerinde toplam 8 şirket ödül almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ‘Yönetim’ kategorisinde TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. birinci olurken diğer finalistler ise AkbankCoca Cola İçecek A.Ş. ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. ‘Ürün/Hizmet’ kategorisinde birinciliğe, KROS Teknolojik Ürünler A.Ş. layık görülürken, AGT Ağaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. finalist olmaya hak kazandı. ‘Süreç’ kategorisinde ise, TAI – TUSAS – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. birincilik ödülünü alırken bu kategoride finalist olmaya hak kazanan şirket Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Artema Armatür Grubu oldu.

YÖNETİM KATEGORİSİ:

TOFAŞ Türk Otomobil Fab. A.Ş. – Yönetim Kategorisi Birincisi

Başvurulan Proje Adı:  7 Adımda Yalın ve Proaktif Çevre Yönetimi

Temel olarak 7 adımda sunulan sürdürülebilirlik ve çevre politikaları şirket yönetim stratejilerine entegre edildi. Çevre- enerji süreç haritası ve çevresel–ekonomik kazanımlar bütünsel olarak iş süreçlerinde etkili bir şekilde uygulandı. Performans iyileştirme noktaları tespit edilmiş ve 2006 yılından bu güne iyileştirmeler, hedefler doğrultusunda artarak devam etti. Tofaş, tüm bu olumlu çalışmaları sonucu yönetim kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

AKBANK – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Akbank’ta Sürdürülebilirlik Yönetimi

Şirket içindeki faaliyetler bütünsel bir yönetim anlayışıyla benimsenen Sürdürülebilirlik Yönetimi çerçevesinde şekillendirildi. Proje finansmanı kredilerinde ve tedarik zinciri ilişkilerinde zorunlu hale getirilen çevresel ve sosyal performans kriterleri, kurumsal misyonlarının bir parçası olarak hayata geçirildi. Akbank tarafından desteklenen birçok sosyal sorumluluk projesi de önemli kazanımlar olarak değerlendirildi ve ödüllendirildi.

Coca Cola İçecek A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: 2020 Yolunda Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklaşımı

Coca Cola İçecek’in 2020 vizyonu çerçevesinde belirtilen ana başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımı, genel iş süreçlerini yöneten sistemin doğal bir parçası oldu. Sürdürülebilirlik hedeflerine karşılık şirketin performansında gerçekleşen sürekli gelişme ve mali performansa yansıyan olumlu etkilerle şeffaflık politikası ödülü almaya hak kazandı.

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Korumada Mükemmellik

Başarılı bir iş mükemmelliği uygulayıcısı olan şirket, çevre yönetimi, enerji verimliliği, su geri kazanımında iyileştirmeler yaparak, kısa ve orta vaadeli taahhütlerde bulundu. Çevresel ve sosyal meselelerde bilinçlendirme, bilgilendirme, işbirliği çalışmaları ve kapasite geliştirici faaliyetler başarılı bulunmuş ve proje ödül almaya hak kazandı.

ÜRÜN/HİZMET KATEGORİSİ:

KROS Teknolojik Ürünler A.Ş. – Ürün/Hizmet Kategorisi Birincisi
Başvurulan Proje Adı: NEUTRALAB

NEUTRALAB® Türkiye’de tıbbi sıvı atıkların insan sağlığına ve çevreye zararsız hale getirilmesi konusunda bir ilke imza atmış, çevre ve halk sağılığı alanında önemli bir soruna yönelik çözüm getirmektedir. Ekonomik açıdan da fayda getiren bir cihaz olmasının yanında sağlık kuruluşları ve özellikle laboratuarların sıvı atıkları içinde çevreye özellikle su kaynaklarına ve mirobiyolojik açıdan enfeksiyonel hastalıkların yayılmasına engel olmakta ve sağlık kuruluşlarının Arupa birliği ve uluslararası standartlara ulaşmasını sağlamaktadır. Ürünün sağladığı arıtım çıktıları son derece çevreci bir yaklaşımla sonuçlanmış ve tüm bu olumlu çalışmalar ödülü almaya hak kazanmasını sağlamıştır.

AGT Ağaç San.ve Tic. A.Ş. – Ürün/Hizmet Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: AHŞAP PLASTİK KOMPOZİT

AGT Ağaç San.ve Tic. A.Ş., mobilya sektöründe ana madde olarak kullanılan malzemenin işleme sonrasında ortaya çıkan yüksek miktardaki atığını başka bir maddeyle birleştirerek kompozit oluşturmaktadır. Şirket tarafından sürdürülen AR- GE çalışmaları neticesinde elde edilen kompozit sayesinde normal şartlar ile geri dönüşümü mümkün olmayan MDF talaşının dünyada ilk kez geri dönüşümü sağlanmış, yakacak olarak kullanılmasında ortaya çıkan gaz emisyonu ortadan kaldırılmıştır. Ekolojik ve ekonomik faydaları bu projenin en önemli kazanımları olarak değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

SÜREÇ KATEGORİSİ:

TAI- TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş. – Süreç Kategorisi Birincisi
Başvurulan Proje Adı: Krom +6 İçermeyen Proseslerin Geliştirilmesi

Şirket sürecinde oluşturduğu yenilikle, tesislerinde proseslerde kullanılan toksik ve kanserojen krom (+6) ve krom içeren atıkların azaltılmasını /uzaklaştırılmasını sağlamıştır. TUSAŞ’ta alternatif olarak geliştirilen bu prosesin kullanılması ile kromun insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılmış ve gerek süreç iyileştirmesinden kaynaklanan tasarruf, gerekse arıtma maaliyetlerinin ortadan kalkması nedeniyle ekonomik olarak büyük fayda sağlamaktadır. Tüm bu olumlu sonuçlar şirketin süreç kategorisinde ödül alamaya hak kazanmasını sağlamıştır.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Artema Armatür Grubu – Süreç Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Metal Atıkları Geri Kazanımı

Döküm atelyesi talaş (pirinç-metal) geri kazanımına yönelik bu projede Artema giderlerinde ortalama %20 paya sahip pirinç hammaddesinden üretim süreçlerinde açığa çıkan 600-700 ton/yıl pirinç metal talaşın, tedarikçilere gönderilmek yerine Eczacıbaşı Yapı gereçleri Artema bünyesinde geri dönüştürülerek tekrar değerlendrilmesini ve böylece armetür üretimnde tekrar kullanılmasını sağlıyor. Sürecin sağladığı faydalar arasında önemli ölçüde karbon salımını azaltması, kül oranında azalma, enerji tasarrufu da bulunmaktadır. Verimliliği yüksek olan bu başarılı süreç iyileştirmesi, sürdürülebilir üretime örnek olarak ödül almaya hak kazanmıştır.

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ AVRUPA PROGRAMI 2011-2012

Kazananlar (2012)

Yönetim Kategorisi:
Marks&Spencer, İngiltere

Ürün/Hizmet Kategorisi:
Aquamarine Power, İngiltere

Süreç Kategorisi:
Umicore, Belçika

Uluslararası İşbirliği Kategorisi:
INENSUS, Almanya

Biyoçeşitlilik Kategorisi:
Slovenske elektrarne, a.s., Slovakia

Detaylı bilgi için:http://ec.europa.eu/environment/awards/winners_2012.html?panel=2

2013 – 2014

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÜRKİYE PROGRAMI 2013-2014

Türkiye’de dördüncü kez organize edilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2013 – 2014 Türkiye Programı kazananları 22 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen bir ödül töreni ile açıklandı. Şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının ölçümlendiği ödül programı çerçevesinde, ‘Yönetim’‘Ürün/Hizmet’ ve‘Süreç’ kategorilerinde toplam 8 şirket ödül almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ‘Yönetim’ kategorisinde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret. A.Ş. birinci olurken diğer finalistler Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.Ekol Lojistik A.Ş. ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. oldu. ‘Ürün/Hizmet’ kategorisinde birinciliğe, Arçelik A.Ş. Kompresör İşletmeleri layık görülürken, birinci dışında finalist olmaya hak kazanan şirket olmadı. ‘Süreç’ kategorisinde ise, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)birincilik ödülünü alırken bu kategoride finalist olmaya hak kazanan şirketler Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi ve Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. oldu.

YÖNETİM KATEGORİSİ:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kategorisi Birincisi

Başvurulan Proje Adı: Blue Life- Bütünsel Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Blue Life, sürdürülebilirliğin üretim, ürün geliştirme, atık ve hammadde gibi çevresel özellikleri ile ilgili ölçme, raporlama ve iyileştirme adımlarını içeren, aynı zamanda diğer çevresel sistemlerin içermediği tasarım, satış, pazarlama, insan kaynakları ve diğer tüm bölümlerinin kapasitelerini geliştiren, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri tarafından geliştirilerek, 2010 yılından itibaren kullanıma alınmış olan Bütünsel Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemidir. Sistemin ayrıştırıcı özelliği, kişilerin çalıştığı bölümlerin tümünü kapsayıcı olarak, çalışmalar için tek referans noktası olması ve sistematik olarak yıllık stratejik planlarla adım adım geliştirilmesidir. Satın alma sorumlusundan, Ar-Ge uzmanına, üretim planlama bölümünden ürün yönetim bölümüne kadar tüm çalışanların sürdürülebilirlik içerisinde izlenebilir, ölçülebilir veya geliştirilebilir projeleri iş yapış biçimlerine entegre etmeleri için tek kaynak noktasıdır. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin tüm dünyada ilk kuralı olan üst yönetim tarafından benimsenmesi kültürü oluşturularak, başvuruda bulunan Blue Life sisteminin farklı alanlardaki çalışmaları geliştirilmektedir.

Akçansa Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı:  Akçansa Sürdürülebilirlik Yönetimi

Akçansa, ticari alanda olduğu gibi sürdürülebilir ve sorumlu iş modellerinin benimsenmesi konusunda da Türkiye çimento sektöründeki öncü konumunu devam ettirmektedir. Sektörünün 12 yıldır en beğenilen, lider çimento üreticisi olan Akçansa için sürdürülebilirlik, sosyal, çevresel, ekonomik boyutlarıyla yönetim anlayışımızı, çalışma kültürümüzü ve gelecekteki varlığımızı şekillendiren ana stratejik unsurdur. Söz konusu projede şirketimizin sürdürülebilirlik yönetimine dair stratejik yaklaşımı, politikalar ve şeffaflık ile taahhüdü ve katılımcı uygulama yöntem ve araçları iyi örnek olarak sunulmaktadır.

Ekol Lojistik A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı:  Entegre Yönetim Sistemleri Yeşil Lojistik Projeler

Daha iyi bir Dünya için Lojistik sloganıyla yola çıkan Ekol; iş yapış modelini, doğal kaynakların tüketimini daha da azaltacak şekilde, geliştirmiştir. Büyüyen Entegre Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılmasında Yeşil Lojistik Projelerini tüm ekosistemin hizmetine sunmaktadır. Ekol “Daha iyi bir dünya için lojistik” fikrini; Intermodal Taşımacılık hizmeti ile geliştirmiş, kararlılığını Entegre Yönetim Sistemlerine ISO 14001&ISO 14064 yönetim sistemlerini dahil ederek göstermiştir. Uluslararası yayılımını, Yeşil Lojistik Projelerini devreye alarak sürdürülebilir kılmıştır.Ekol bünyesinde sürdürmekte olduğu 9 standart ile birlikte Lojistik sektöründe bir ilk olmuştur.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Toyota Çevre Yönetim Sistemi ve Toyota Türkiye Tarafından Türkiye’de Uygulanan İlkler

Çevresel yatırımlara ve projelere gönüllü olarak katılmak, atığı kaynağında azaltmak, “0” çevresel uygunsuzluk ile sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak Toyota’nın çevre prensiplerindendir. ISO 14001 standartlarının çok üzerinde ve Toyota Yaklaşımı çerçevesinde kurulmuş olan “Toyota Çevre Yönetim Sistemi” ile Toyota, yasalara uyumun ötesinde Türkiye’de ilk olan ve eklerde anlatılan pek çok yeni çevresel uygulamaya imzasını atmıştır. Toyota’da çevresel faaliyetler, tüm operasyonları kapsayan sürekli iyileştirme (kaizen) felsefesi çerçevesinde, genel şirket politikasının uzantısı olarak başlatılmıştır.

ÜRÜN/HİZMET KATEGORİSİ:

Arçelik A.Ş. Kompresör İşletmesi – Ürün/Hizmet Kategorisi Birincisi
Başvurulan Proje Adı: Enerji Verimli Kompresör Projesi – STU

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu çerçevesinde ürettiği kompresör modellerinde enerji verimliliğini her zaman ön planda tutan Arçelik A.Ş. Kompresör İşletmesi, 2011 yılında “dünyanın en enerji verimli kompresörü”nü tasarlamak için bir proje başlatmıştır. Toplamda üç yıl süren proje kapsamında her bir bileşen gözden geçirilmiş, yenilikçi yaklaşımlarla ortaya konulan tasarımlar sayesinde tüketilen birim elektrik enerjisi karşılığında iki kat soğutma gücü sağlayan STU serisi kompresör tasarlanarak prototipler üretilmiştir. Günümüzde ağırlıklı olarak satılmakta olan A+ enerji sınıfındaki buzdolabı modellerinde kullanılmakta olan kompresörlere göre %25’e varan enerji verimliliği sağlayan STU model kompresörün performansı uluslararası bağımsız bir test kuruluşu tarafından da onaylanmıştır.

SÜREÇ KATEGORİSİ:

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) – Süreç Kategorisi Birincisi
Başvurulan Proje Adı: Membran Dearator Soğuk Kazan Besleme Suyu ile Enerji Geri Kazanımı

Konvansiyonel kazan besi suyu çözünmüş oksijen giderme yöntemlerine alternatif olarak uygulanan membran dearator sistemi ile atık ısı kaynaklarından maksimum seviyede faydalanılmaktadır. Bunun sonucunda ekonomik fayda ve çevresel iyileştirmeler sağlanmaktadır. Bu süreç uygulama itibariyle dünyada ilktir. Tüpraş’ta uygulamaya geçilmiş ve patent başvurusu yapılmıştır. Uluslararası enerji sektöründe kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.

Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi – Süreç Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi Boyahanesi Nanoteknolojik Yüzey İşlem Uygulaması

Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi’nde uygulanan Çevre Yönetim Sistemi gereği,
prosesler bazında belirlenen çevre amaç ve hedeflerinde; enerji ve hammaddelerin verimli kullanımı, faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların azaltılması ve atıkların kaynağında azaltımına yönelik iyileştirmelere öncelik verilmektedir. Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi Boyahanesi’nde Nanoteknolojik Yüzey İşlem Uygulaması, bu iyileştirme çalışmalarının en iyi örneklerinden birisidir. Henkel Türkiye ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında, çinko-fosfat yüzey işlemine alternatif olarak Nanoteknolojik Yüzey İşlem Kimyasalı TecTalis ‘e geçilmesi için çalışma başlatılmıştır. Proses uyumlaştırma çalışmaları sırasında karşılaşılan; redresör voltaj artış problemi anot ilaveleriyle, boyama yapılan yüzeylerdeki dalgalanma problemleri yağ alma banyoları alkalite değerlerinin optimizasyonuyla ve kataforez kaplama kalitesini bozan yüksek çözünmüş demir konsantrasyonları problemi ise mikrofiltrelerle çözümlenmiştir. Güçlüklerin aşılmasının ardından, kataforezli yüzeylerde uygulanabilen hızlı, bakımı kolay, fosfat içermeyen ve fosfatlama çamuru atığı çıkarmayan çevreci bir proses olarak Nanoteknolojik Yüzey İşlem Geçişi gerçekleşmiştir.

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. – Süreç Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Atık Baca Gazından Elde Edilen CO2 ile pH Ayarlama Projesi

Sütaş grup, sütçülüğü sadece süt ürünlerinin üretimi ve satışı (sütten sofraya) boyutlarıyla görmeyip, yemi, süt hayvanını, üreticinin eğitimini de dikkate alarak (ottan süte) ve süt değer zincirinin her aşamasına hakim olarak, ottan sofraya kadar tüm süreci, sütün muhteşem doğasını bozmadan, en doğru şekilde yönetmektedir. Süt değer zincirini yönetim anlayışımızın parçası olarak, tarımsal faaliyetlerimizdeki öncelikli hedefimiz, insanlarımızın sağlıklı beslenmelerinin temel gıdası olan sütün kalite, miktar ve verimliliğini artırmak amacıyla örnek projeler oluşturmak ve ülkemizdeki süt hayvancılığının mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarına çözümler üretmektir. Süt Endüstrisi olarak işletmemizde ısıtma, soğutma ve buhar üretim amacıyla şartlandırılmış su kullanılmaktadır, bu nedenle sistemlerde yumuşatma şarttır.
Tesisimizde su yumuşatma işlemi (kireç-soda metodunun bir çeşidi) olan Kostikle Su Yumuşatma metoduyla yapılmaktadır. Bu sistemde nötralizasyon amaçlı kullanılan asit yerine, daha sağlıklı, daha çevreci ve daha ekonomik olan baca gazı kullanımı düşünülmüştür.

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ AVRUPA PROGRAMI 2013-2014

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (Vitra), bu dönem ödül programında, yarışmanın en önemli kategorisi olan Yönetim Kategorisi’nde hem Türkiye hem de AB programında birinci olarak çok büyük bir başarı elde etti ve ülkemizi gururlandırdı.

Kazananlar (2014)

Yönetim Kategorisi:
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (Vitra), Türkiye

Ürün/Hizmet Kategorisi:
EcoNation, Belçika

Süreç Kategorisi:
Daimler AG, Germany

Uluslararası İşbirliği Kategorisi:
Interface Nederland BV, Hollanda

Biyoçeşitlilik Kategorisi:
Red Electrica de Espana, İspanya

Detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/environment/awards/winners_2014.html

2015 – 2016

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÜRKİYE PROGRAMI 2015-2016

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye 2016 Programı birincileri ve finalistleri, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 3 Haziran 2016 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilen törende ödüllerini aldılar. Şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının ölçümlendiği ödül programı çerçevesinde, ‘Yönetim’, ‘Ürün/Hizmet’ ve ‘Süreç’ olmak üzere toplam 3 kategoride 8 şirket ödül almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda; ‘Yönetim’ kategorisinde ise İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü birinci olurken, Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları finalist olmaya hak kazandı. ‘Süreç’ kategorisinde Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. birincilik ödülüne layık görülürken, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) ve Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) finalist oldu. ‘Ürün/Hizmet’ kategorisinde ise Recydia A.Ş. birinci olurken, Ekol Lojistik A.Ş. ve Hydromx International Kimya San. ve Tic. A.Ş. finalist olmaya hak kazandılar.

YÖNETİM KATEGORİSİ:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Yönetim Kategorisi Birincisi

Başvurulan Proje Adı:  4E Yönetim Modeli

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü “Enerji, Ekonomi, Etkinlik ve Ekoloji” kavramlarını ifade eden “4E” olarak kısaltılan bir yönetim anlayışı ile 144 yıllık sektör tecrübesini harmanlamakta ve sunduğu hizmetin kalitesini artırmaktadır. “4E” anlayışlı Kurumun vizyonunda, sürdürülebilirlik raporunda, mükemmellik politikasında, stratejik amaç ve hedeflerinde, açıkça yer almaktadır. Bu amaç ve hedefler performans göstergeleri ile takip edilmekte, performans programı ile faaliyetlere dönüştürülerek ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik güvence altına alınmaktadır.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları – Yönetim Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Dostu Üretim Sistemi & EOS Çevre Yönetim Sistemi

Temel Standartlar
– Hedeflerin Yayılımı; Çalışma Grubuna kadar hedeflerin, görevlerin, metriklerin birbirini destekleyecek şekilde oluşturulması.
– Standart İş; İstikrarlı üretim sistemini desteklemek için, her seviyede ki kişilerin ne yapacağını tanımlar.
– Görsel Yönetim; Anormal durumları vurgular.
– Proses Doğrulama; Standartları doğrulama, standartlarla çalışma (Vardiya başlangıç & bitiş / Proses Doğrulama / İş / Liderlik)
– Zaman ve Veri Yönetimi ; Çalışma takvimini oluşturur.
– Sürekli İyileştirme ; Yapısal ve disiplinli bir yöntemle, iyileştirmeleri sisteme sürer.

ÜRÜN/HİZMET KATEGORİSİ:

Recydia A.Ş. – Ürün/Hizmet Kategorisi Birincisi
Başvurulan Proje Adı: Evsel Atıkların Mekanik Biyolojik İşlemler ile Geri Kazanımı, Geri Dönüşümü ve ATY Üretimi

Recydia A.Ş. gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 52 milyon Euro’luk yatırım ile, evsel kaynaklı atıkların mekanik biyolojik olarak işlenmesi ile tam otomatik ayrıştırma ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütmekte ve ikincil yakıt yakma lisansı olan tesisler için evsel atıktan türetilmiş yakıt üretimi gerçekleştirmektedir. İstanbul Şile’de kurulan 2000 ton/gün kapasiteli Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin de ilk otomatik ayrıştırma ve entegre tesisi olarak Recydia AŞ; karışık toplanan evsel katı atıklarının öncelikli olarak maddesel geri kazanımı ve ekonomiye döndürülmesi, geriye kalan atıkların enerji geri kazanımı amacıyla alternatif yakıt (ATY: Atıktan Türetilmiş Yakıt) olarak geri kazanımı ve düzenli depolama sahasına giden atığın en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Böylece, evsel katı atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı sayesinde yeni hammadde ve fosil kökenli yakıt kullanımının önüne geçerek doğal kaynakların tüketiminin azaltılmasına da katkı sağlamaktadır.

Ekol Lojistik A.Ş. – Ürün/Hizmet Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Intermodal Taşımacılık

EKOL lojistik değişen dünya koşularına (küresel ısınma, azalan doğal kaynaklar vb.) daha uyumlu iş yapış şekline geçiş amacı ile “Triple bottom line” bakış açısı ile ana iş kolumuz ve organizasyonumuz tekrar tasarlanmış ve “Intermodal Taşımacılık” modeline geçilmiştir. Intermodal taşımacılık, taşıma şekilleri değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir işlem yapmadan birden fazla noktaya yükün birden fazla taşıma modeliyle taşınması yöntemidir.

Hydromx International Kimya San. ve Tic. A.Ş. – Ürün/Hizmet Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: HYDROMX – Enerji Tasarruf Solüsyonu

Hydromx, içinde barındırdığı nano parçacıklar sayesinde kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemlerinde konvansiyonel olarak kullanılan sudan çok daha hızlı şekilde enerjiyi absorbe etmekte ve gene bu parçacıkların enerjiye tabi olduğunda ortaya çıkan türbülans sayesinde enerjiyi iki nokta arasında çok daha hızlı taşıyabilmektedir.

SÜREÇ KATEGORİSİ:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Süreç Kategorisi Birincisi
Başvurulan Proje Adı: LCD TV ve Akıllı Telefon Üretiminde Nano Krom Kaplama Sistemi

Vestel bünyesinde, malzeme ve yüzey teknolojileri konusunda yükselen trendleri takip etmek ve ürün kalitesini kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz nano kalınlıktaki yüzey kaplamaları ile artırmak için söz konusu çevreye duyarlı projeye başlama kararı alınmıştır. Öte yandan en son krom kaplama teknolojisi olan PVD sputtering teknolojisi ile firma verimliliğini, rekabet gücünü ve Ar-Ge kapasitesini arttıran çevre dostu ürünler geliştirmek projenin en önemli amaçlarından bir tanesidir. Söz konusu proje PVD (Physical Vapor Deposition) sputtering nano krom kaplama teknolojisi ve UV kürlenmeli vernik boyama teknolojilerini bir arada barındıran ve mevcut sistemlere alternatif olarak kullanılan çevreye duyarlı PVD krom kaplama teknolojisi geliştirme projesidir. Yan sanayilerde uzun süredir kullanılan ve zehirli olarak tanımlanabilecek kimyasallar içeren elektroliz metodu ile yapılan üretimlerde plastik ve metal parçaların kaplanması çeşitli kimyasal havuzlarda, parça yüzey kaplama şeklinde yapılmaktadır.

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) – Süreç Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Güneş Enerjisinin Üretim Proseslerinde Doğrudan Kullanımı – “SolarDRY”

Güneş Enerjisinin Üretim Proseslerinde Doğrudan Kullanımı Projesi, TOFAŞ A.Ş. Boya Üretim Müdürlüğü Su Bazlı Son Kat Boya prosesinde uygulanmıştır. “SolarDRY – GünKURUSU” ismini verdiğimiz bu proje ile fosil yakıt kullanımı yerine, güneş enerjisinden sıcak hava üretilerek, ön kurutma proseslerine doğrudan gönderilmesi sağlanmıştır. Projenin en önemli özelliği, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin sıcak hava olarak dünyada otomotivde ilk kez bir üretim prosesinde doğrudan kullanılmasıdır.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) – Süreç Kategorisi Finalisti
Başvurulan Proje Adı: Belediye Kentsel Atıksularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı

Tüpraş, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için rafineride tüketilen suyun doğal kaynaklardan karşılanması yerine atıksuların geri kazanılarak elde edilmesine öncelik vermektedir. Rafineride oluşan atıksuyun geri kazanılması yanında belediye kentsel atık sularının geri kazanılması, rafinerinin tüm proses suyu ihtiyacını karşılama potansiyeline sahiptir.

AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ AVRUPA PROGRAMI 2015-2016

Bu dönem ödül programında Türkiye’den ilk kez iki şirket dereceye girdi ve ödüllerini Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen törende aldılar. Hydromx International Kimya San. ve Tic. A.Ş., Ürün/Hizmet Kategorisi Birincilik Ödülü’nü, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise Süreç Kategorisi’nde İkincilik Ödülü’nün sahibi olarak ülkemizi gururlandırdı.

Kazananlar (2016)

Yönetim Kategorisi (Orta/Büyük):
CMS Window Systems, Birleşik Krallık

Yönetim Kategorisi (Mikro/Küçük):
Ladybird Farm Leisure Center, Macaristan

Ürün/Hizmet Kategorisi:
Hydromx International A.Ş., Türkiye

Süreç Kategorisi:
M2i Life Sciences, Fransa

Uluslararası İşbirliği Kategorisi:
Fairphone BV, Hollanda

Biyoçeşitlilik Kategorisi:
HİPP-Werk George Hipp OHG, Almanya

Detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/environment/awards/winners_2016.html