Değerlendirme

ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Kategori: Yönetim Ödülü

Taahhüt: Şirketin kurumsal misyonu ve politikaları (çevre politikası da dahil) sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu olmalıdır.

Bütünleşme: Çevresel konular ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, mali performansın yanı sıra, genel işletme performansın iyileştirilmesi için net amaç ve hedeflerle birlikte temel iş süreçlerine tam anlamıyla dahil edilmiş olmalıdır.

Performansın iyileştirilmesi: Şirketin belirtilen çevresel ve sosyal sorumlulukları doğrultusunda kurumsal performansında sürekli bir gelişme olmalı ve bu gelişme düzenli denetim ve raporlara da yansımalıdır.

Sorumluluk: Şirketin sorumlu olduğu tüm paydaşları ile (çalışanlar, tedarikçiler, tüketiciler, sivil toplum kuruluşları,v.b.) arasında düzenli ve sistematik bir diyalog olmalı ve diyalog sonucu oluşan geri bildirimler de yönetimin karar alma sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışanın katılımı: Çalışanların, şirketin çevre yönetim sisteminin bütün alanlarına dahil edilmesi gerekir ve şirketin diğer kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında kapasite geliştirici faaliyetleri olmalıdır.Yinelenme potansiyeli: Şirketin diğer kurumlar ile (iş ağlarına katılım veya konferanslar düzenleme yoluyla) iyi uygulamalarını ve yeniliklerini paylaşılabilecek net bir potansiyeli bulunmalıdır.

2. Kategori: Ürün Ödülü

Yenilik: Ürün veya hizmette gerçekleştirilen büyük yenilik, alternatiflerine göre işlevsel bir yarar sağlarken beraberinde çevresel performansda iyileşmeler de getirmelidir.

Çevresel yarar: Net ve ölçümlenebilen bir analiz ile kullanılan ürün yada hizmet, yaşam döngüsü içerisinde kaynakların daha verimli kullanıldığını ve çevresel etkilerin azaldığını göstermelidir.

Sosyal fayda: Ürün veya hizmet müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalı ve daha geniş sosyal yararlar sağlamalıdır (örn: uygun çalışma koşullarının sağlanması, tüketici sağlığının korunması, toplam yaşam kalitesinin artırılması, v.b.)

Ekonomik fayda: Ürün veya hizmetin ekonomik anlamda sürdürülebilir olduğunu gösteren kanıt sunulmalıdır (örn: satış performansı verileri, güvenilir satış planları, vb.).

Taahhüt: Üst yönetim, ürün veya hizmetin geliştirilmesi, pazarlanması ve satışı konusunda net bir taahhütte bulunmalı ve bunun şirketin genel stratejisi için ne denli önemli olduğunu göstermelidir.

Yinelenme potansiyeli: Şirket, ürün veya hizmetin yenilikçi yönlerinin daha geniş uygulama alanı bulmasına ve bu konudaki bilgi ve uzmanlığını diğer kuruluşlarla da paylaşmaya istekli olmalıdır.

3. Kategori: Süreç Ödülü

Yenilik: Teknoloji, eko-verimli üretimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için belirli yenilikçi unsurlar içermelidir (örn: kaynak etkinliğinin artırılması veya atık ve emisyonun azaltılması).

Çevresel fayda: Yeni teknolojinin çevreye sağladığı faydalar açık ve ölçümlenebilir olmalıdır. (örn: eko-verimlilik göstergelerinin kullanılması)

Sosyal fayda: Kullanılan yeni teknolojinin şirketlerin sosyal sorumlulukları açısından olumlu yönde etkileri bulunmalıdır (örn: istihdam olanakları, çalışma koşulları veya yerel halk üzerindeki etkileri vb.).

Ekonomik fayda: Kullanılan yeni teknolojinin ekonomik anlamda sürdürülebilir olduğunu gösteren kanıt sunulmalıdır (örn: yatırım ve işletme maliyetleri).

Taahhüt: Üst yönetim, geliştirilmiş yeni üretim sürecinin yada teknolojinin kullanılacağını net biçimde taahhüt etmeli ve bunun kuruluşun genel iş süreçleri içerisindeki önemini göstermelidir.

Yinelenme potansiyeli: Şirket, kullanılan teknolojinin yenilikçi yönlerinin daha geniş uygulama alanı bulmasına ve bu konudaki bilgi ve uzmanlığını diğer kuruluşlarla da paylaşmaya istekli olmalıdır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvurular üç safhada değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır:

1. Ön Eleme: Başvurular, Ulusal Sekretarya tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru formlarında ve rehberde belirtilen kurallara uygun başvuruda bulunmayanlar prosedürel açıdan değerlendirme dışı tutulacaktır.

2. Kısa Liste: Jüri, ön elemeden geçen şirketlerin değerlendirmesini başvuru formlarını ve ek belgeleri inceleyerek belirli bir puanlama sistemi ile gerçekleştirecektir. Puanlama sonrası, her ödül kategorisinde en yüksek puanı alan altı şirket kısa listeye alınacaktır.

3. Seçim: Yukarıda belirtilen aşamalara göre ön elemeyi geçen ve kısa listeye kalan şirketlerin başvuruları, Jüri tarafından son bir değerlendirme sürecine alınır. Bu süreçte, şirketlerden başvurularını Jüriye sunması istenir. Sunumlar sonrası Jüri, basit oy çoğunluğu ile Türkiye Programı için her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan şirketleri seçecektir. Oyların eşit olması durumunda Jüri Başkanı seçici oya sahiptir. Seçilen şirketler aynı zamanda her 2 senede bir Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde Türkiye’yi her kategoride temsil etme hakkını kazanacaktır.

ULUSAL JURİ

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2017 Dönemi Türkiye Programı Jürisi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) B-Corporation Türkiye
EkoIQ Dergisi Bölgesel Çevre Merkezi (REC)