İklim Hareketi için Değişime Güç Ver: Öğrenci ve Öğretmen Eğitimleri – Azaltım Eylemleri ve Risk Analizi Çalıştayları

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi kapsamında çalışmaları devam eden Denizli’nin İklim Değişikliği Eylem Planı’nda (İDEP) son aşamaya gelinirken, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde öğrenci ve öğretmen eğitimleri; 23 Kasım Cuma günü ise “Azaltım Eylemleri ve Risk Analizi Çalıştayları” gerçekleştirildi.

Güncel çevre sorunları ve iklim değişikliği konusunda öğrencilerin farkındalık ve kapasitelerinin artırılması amacıyla 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenci eğitimi düzenlendi. Öğrenci eğitiminde açılış konuşmasını Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci yaptı. Değirmenci, Denizli’nin Türkiye’nin en temiz şehri seçildiğinin altını çizerek, öğrencilere “başka bir şehre üniversite okumaya gittiğinizde musluktan akan suyu içmenin değerini fark edeceksiniz” dedi. Eğitimde, REC Türkiye Uzmanı Gözde Odabaş iklim değişikliği ile mücadele, Proje Yöneticisi Onur Akpulat ise atık yönetimi ve geri dönüşüm ile ilgili bilgiler paylaştı. Sunumların ardından öğrencilere, İklim Meselesi adlı belgeselin kısa bir bölümü de gösterildi.

22 Kasım 2018 Perşembe günü ise, öğretmenlerin çevre sorunları ve iklim değişikliği konularındaki farkındalık ve kapasitelerinin arttırılması ve öğrencileriyle bu konuları nasıl işlemeleri gerektiği yönünde farklı yöntemlerin aktarılması amacıyla Atalar Etüt Merkezi’nde öğretmen eğitimi düzenlendi. Eğitimde, güncel çevre sorunları ve iklim değişikliği konuları hakkında bilgiler REC Türkiye Uzmanı Dursun Baş tarafından katılımcılara aktarıldı. REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman ise atık yönetimi ve döngüsel ekonomi konuları ile ilgili sunum gerçekleştirdi. REC Türkiye’nin güncel projelerinden biri olan ve hedef kitlesinin öğretmen ve öğrenciler olduğu “Yeşil Kutu” projesinin tanıtımı da öğretmenlere Proje Yöneticisi Onur Akpulat tarafından aktarıldı.

Yeşil Kutu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

23 Kasım 2018 Cuma günü, Denizli Sera Gazı Azaltımı Eylem Planı ve Risk Analizi Çalıştayları, ilgili kurumlardan yaklaşık 60’ar temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayların açılış konuşmasını Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci gerçekleştirdi.

Azaltım Eylemleri Çalıştayında ilgili paydaşlarla bir araya gelinerek Denizli’nin sera gazı azaltım eylem planının amaç, eylem, faaliyet ve sorumlu kuruluşlarının katılımcı bir şekilde oluşturuldu. REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat’ın, Denizli sera gazı envanteri çalışması sonuçlarını katılımcılara tekrar hatırlatmasının ardından Uzman Dursun Baş Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı Alanları ve Eylem Fişi tanıtımını gerçekleştirdi. Sunumlardan sonra binalar, enerji, ulaşım, atık, sanayi ve tarım, hayvancılık ve diğer arazi kullanımı alanlarındaki eylemlerin belirlenmesine yönelik grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Öğleden sonra; iklim değişikliği etkilerinin Denizli özelinde insan, doğa ve beşeri faaliyetlere yönelik oluşturabileceği olası risklerin katılımcı bir şekilde ortaya koyulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya getirilerek Risk Analizi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda, REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman iklim değişikliğine uyum ve şehirler konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Uzman Dursun Baş ise, iklim değişikliği risk analizi yaklaşımının detaylarını katılımcılara aktardı. Sunumların ardından, Denizli’nin Uyum Eylem Planına doğrudan girdi sağlayacak risk analizi ile ilgili grup çalışması gerçekleştirildi. Denizli İDEP çalışmasına yönelik düzenlenen çalıştayların sonuncusu olan “Uyum Eylemleri” Çalıştayının ise Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Denizli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışması ile ilgili güncel haberleri twitter sayfasından takip edin: @İklimDenizli

Denizli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.