Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışmalarında Sona Yaklaşırken: Envanter Aracı Kullanımı Eğitimi ve Envanter Doğrulama Çalıştayı

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi kapsamında çalışmaları devam eden Denizli’nin İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) hazırlanması sürecinde, 1 Ekim 2018 Pazartesi günü projenin ikinci yönlendirme kurulu toplantısı Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, İDEP hazırlanmasını yürüten REC Türkiye, proje yönetimi ve uygulaması ile ilgili genel rehberlik etmek üzere kilit kurumlarla bir araya geldi.

2 Ekim 2018 Salı günü ise öğleden önce Envanter Aracı Kullanımı Eğitimi, öğleden sonra Envanter Sonuçlarının Paylaşılması ve Doğrulanması Çalıştayı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitim ile, Sera Gazı Envanteri hazırlanması ve envanter aracının kullanımına yönelik Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilgili personeli bilgilendirildi. Çalıştay ile Denizli Sera Gazı Envanteri sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşıldı ve gelecek öngörülerin değerlendirildi.

Öğleden önce düzenlenen eğitimde, REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman envanter hazırlama süreci ile ilgili bilgileri paylaşırken, REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat ve Uzman Dursun Baş, envanter aracının kullanımına yönelik sunum gerçekleştirdiler.

Öğleden sonra düzenlenen çalıştay, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci’nin yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Ardından REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat, Denizli Sera Gazı Envanterinin sonuçlarını katılımcılara aktardı, REC Türkiye Direktörü Ünal Sayman ise gelecek öngörüleri analizi ve azaltım hedefiyle ilgili sunum gerçekleştirdi. Çalıştay, Envanter Doğrulama ve Gelecek Öngörülerine ilişkin Anket Çalışmasına yönelik yapılan interaktif oturum ile sona erdi.

Denizli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışması ile ilgili güncel haberleri twitter sayfasından takip edin: @İklimDenizli