3. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı Ankara’da Gerçekleştirildi

Ana teması “Küresel Başarının Yeni Anahtarı: Şehirlerin Liderliği” olan 3. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı, 28-29 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Yapı, aydınlatma, enerji ve bilişim sektör temsilcilerinin bir araya geldiği konferansa 60’ın üzerinde belediye katılım sağlarken 100’e yakın konuşmacı; Kamu Özel İş Birliği Modelleri, Şehircilik finansmanı, güçlü şehirler ve ekonomi, mobilite, akıllı aydınlatma, entegre şehir yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, kentsel dönüşüm konularında sunumlar gerçekleştirdi.

REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat, konferansın 2. gününde “Şehir Ekseninde Sürdürülebilir Kalkınma” panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Akpulat sunumunda, iklim değişikliği ile mücadele konusunda yerel yönetimlerin uluslararası iklim girişimleri ve yurt dışı örneklerinden Barselona Belediyesine ait İklim Değişikliği Azaltım Planına ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı. Türkiye’deki belediyelerin sera gazı envanterleri ve iklim değişikliği eylem planları hakkında mevcut durum bilgilendirmesi yapan Akpulat, belediyelerimizin “Sürdürülebilir Şehirler” konusuna yaklaşımlarını değerlendirdi.

Konferans ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

REC Türkiye, Türkiye’de “İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” altında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KİDEP) Projesi” kapsamında Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlıyor. Bu proje kapsamında, 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasında, Sera Gazı Envanteri (SGE) ve İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) hazırlanmasında öncü, Sürdürülebilir Şehircilik anlamında örnek teşkil etmesi açısından İspanya’nın Barselona şehrine teknik bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret süresince iklim değişikliği ile mücadele konusunda aktif rol alan; Birleşmiş Kentler ile Yerel Yönetimler (UCLG), Barselona Enerji Ajansı (AEB), Barselona İl İdaresi, Barselona Kentsel Ekoloji Ajansı, Barselona Büyükşehir Belediyesi (AMB) ve Akdeniz Kentler Birliği (Medcıtıes) kurum ve kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.