Eko-Tasarım

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – IV

Eko-Tasarım

İnsan ihtiyaçlarının endüstride üretilen ürünlerce etkin bir şekilde karşılanabilmesi için tasarımlara
ihtiyaç vardır. Tasarım sadece kullanıcılar için önemli değildir. Üreticiler açısından bakıldığında iyi tasarım bir işletmenin rekabet gücünü arttırır ve birçok yeni kapılar açar.Yayında,  önceleri çevre bilinciyle ürün geliştirme ve tasarlama anlamına gelen eko tasarım kavramının işletmelere ekonomik fayda sağlama yolunda nasıl rehberlik edebileceği ve son yıllarda  kavramının içeriğinin, kapsamının ne şekilde evrildiği ele alındı.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.