Günceler

COP21 Paris Günceleri

Kasım 9, 2016

REC Türkiye COP 21 – Paris Günceleri REC Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 30 Kasım– 11 Aralık [...]