İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı Düzenlendi 

Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) hazırlanması çalışmaları kapsamında 28-29 Eylül 2023 günlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı düzenlendi. Paydaşların geniş katılımıyla tamamlanan çalıştayda YİDEP kapsamına alınması planlanan faaliyetler tartışıldı. Çalıştay kapsamında paneller, sunumlar ve etkileşimli oturumlar gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında 10 başlık altında 58 eylem taslağı oluşturuldu.

Türkiye’nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi ve 2030 yılında da sera gazı salımlarını öngörülene göre %41 azaltma taahhüt bulunuyor. Bu kapsamda yerel yönetimler de iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına katkı sağlıyorlar. Bu çerçevede hazırlıkları sürdürülen Balıkesir İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) çalışmaları hakkında paydaşlara bilgi verildi ve eylemler taslakları paydaşlarla birlikte geliştirildi.

İklim değişikliğinin Balıkesir’e etkilerinin ve risklerinin tartışıldığı çalıştayda açılış konuşmalarının ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün, İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan Müberra Betül Yalçın, Türkiye Belediyeler Birliği’nden Osman Şenaydın ve projenin takım lideri Kaynak, Çevre ve İklim Derneği’nden Dr. Rıfat Ünal Sayman’ın konuşmalarıyla İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yerel Yönetimler Paneli gerçekleştirilmiştir. 

Panelin ardından “Azaltım Eylem Örnekleri” başlıklı sunumu Kıdemli Kentsel Dirençlilik Uzmanı Dr. Hüseyin Çiçek, “Sera Gazı Salım Envanteri ve Azaltım Çalıştayı Metodolojisi” başlıklı sunumu Takım Lideri (Kıdemli İklim Değişikliği Uzmanı) Dr. Rıfat Ünal Sayman tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumların ardından çalışma grupları ile azaltım eylemleri üzerine interaktif oturum yapılmıştır. 

İki gün süren çalıştay süresinin son gününde “SKA Bağlamında Türk Belediyeleri ve İklim Değişikliğine Uyum” konusu Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Çevre Yönetimi Koordinatörü Dr. Ahmet Cihat Kahraman tarafından katılımcılara aktarılmıştır. “Uyum Eylem Örnekleri ve Balıkesir” konusu Kıdemli Kentsel Dirençlilik Uzmanı Dr. Hüseyin Çiçek ve Kıdemli İklim Değişikliği Uzmanı Dursun Baş tarafından katılımcılara sunulmuştur. Sunumların ardından çalışma grupları ile uyum eylemleri üzerine interaktif oturum yapılmıştır. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, şehir genelindeki kamu kurumları, ilçe belediyeleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok paydaş katılmıştır.

Çalıştay süresince gerçekleştirilen sunumlara erişmek için tıklayınız.

%d