Balıkesir İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanıyor

BALIKESİR YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI (YİDEP) 

– İKLİME DİRENÇLİ BALIKESİR PROJESİ – 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İklime Dirençli Balıkesir Projesi ile iklim değişikliğine dirençli bir şehir olmayı hedefliyor. Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC) tarafından yürütülecek proje kapsamında, Balıkesir’in Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) hazırlanacak.

Planın hazırlanması faaliyetleri azaltım ve uyum olmak üzere iki ana başlık altında yürütülecek. Azaltım faaliyetleri olarak, Balıkesir’in sera gazı salım envanteri, sera gazı salım projeksiyonları ve sera gazı salım azaltım hedefi ortaya konulup; bu bilgiler ışığında azaltıma yönelik eylemler belirlenecek. Uyum faaliyetleri olarak, Balıkesir’in iklim projeksiyonları hazırlanarak riskler ve kırılganlıklar tespit edilecek. Bu riskleri azaltacak eylemler belirlenecek. Nihai olarak azaltım ve uyum eylemleri birleştirilerek, iklim değişikliği eylem planı tamamlanacak. Proje kapsamında eğitimler ve farkındalık çalışmaları da yürütülecek. Başta Balıkesir BB personeli olmak üzere tüm paydaşların teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim REC tarafından gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında sera gazı salımlarının mümkün olan en yakın yıl olan 2021 yılı için hesaplanması planlanıyor.

Katılımcı bir şekilde yürütülecek olan projeye ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel sektör ve sivil toplum kuruluşları dahil edilecek. Projenin tüm süreçlerinde paydaş toplantıları düzenlenecek. Proje, planın kamuoyuna sunulacağı iklim değişikliği konusunda bir kapanış konferansı ile tamamlanacak.

Genel Amaç: Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara Balıkesir olarak yerel düzeyde katkı sağlamak. 

Özel Hedef: Balıkesir’in hazırlanacak iklim değişikliği eylem planı ile kentsel azaltım ve adaptasyon sağlayabilen, sürdürülebilir bir ‘İklime Dirençli Kent’ olması. Bu özel hedefe, aynı zamanda projenin bileşenlerini oluşturan üç ana sonuç çerçevesinde ulaşılacaktır.

Projeye ilişkin detaylı bilgilere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: