Yeşil Kutu Yollarda Projesi: Eğitici Eğitimleri Gerçekleştirildi

REC Türkiye’nin TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) desteğiyle, “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” yoluyla TANAP güzergâhındaki 9 ildeki öğrencilerin farkındalık düzeyi, değerler ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratarak bu illerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla hayata koyduğu Yeşil Kutu Yollarda Projesi 3 Eylül 2018 tarihinde başladı.

Projenin Birinci Bileşeni: “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konusunda Kapasite Geliştirme” kapsamında, Doğa ve Sürdürülebilirlik Sergisi ve Yeşil Kutu Eğitimlerinde görevlendirilecek olan gönüllülerin temel sürdürülebilirlik konuları hakkında kapasitelerinin artırılması amacıyla 5-8 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da “Eğitici Eğitimleri” Programı gerçekleştirildi. 60 gönüllü eğitmen adayı, 4 gün boyunca programa katılım sağlayarak; sürdürülebilirlik, atık yönetimi, iklim değişikliği, enerji ve düşük karbonlu kalkınma, döngüsel ekonomi vb. çevresel konularda bilgi birikimlerini arttırdılar. Eğitimler 4 gün süresince sunum, etkileşimli oturum ve grup çalışmaları şeklinde devam etti.

Eğitimin birinci gününde katılımcılar genel olarak; Yeşil Kutu Yollarda Projesi, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konuları hakkında proje ekibi tarafından bilgilendirildi. Açılış oturumunda REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman; “iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi” ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi; EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru ise sürdürülebilir bir gelecek için bizlere düşen görevleri anlattı. Takip eden oturumda katılımcılar, Atık Nedir? Atık Türleri Nelerdir? Atıkları Ne Yapıyoruz? Atıklar Hayatımıza Nasıl Değiyor? konularında bilgilerini sorgulayabilecekleri grup çalışmalarıyla verimli bir ilk gün geçirdiler.

Eğitimin ikinci gününde REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman ve Proje Yöneticisi Onur Akpulat, “Ambalaj Atıkları ve Elektronik Atıklar” ile ilgili sunumlar gerçekleştirirken, REC Türkiye Uzmanı Dursun Baş  “Dünyamızın Sistemi” ile ilgili temel bilgileri katılımcılara aktardı. Etkileşimli çalışma gruplarının ardından öğleden sonra eğitmen adayları Doğa ve Sürdürülebilirlik Sergisinin kurulacağı Kentpark AVM Sergi Alanına ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaret süresince Rifat Ünal Sayman serginin amacı, konusu, hedef kitlesi ve tasarımıyla ilgili bilgiler verdi.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Uzmanı Junko Katayama Özduru, eğitimin üçüncü gününde, projenin ana ekseni olan “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” konusunda bir giriş sunumu gerçekleştirdi. Özduru, sürdürülebilir kalkınmanın günümüz dünyasındaki önemini vurguladı. Ardından, “Yeşil Kutu” tanıtımı ile çocuklar ve yetişkinlerle çalışmak, bir eğitmen nasıl olmalı? konularını aktaran Pınar Akpınar, eğitmen olmanın temelini oluşturan algı ve iletişim konularıyla ilgili katılımcılarla interaktif çalışmalar gerçekleştirdi. Eğitimin son gününde ise katılımcılar yaptıkları grup çalışmalarını sunarak fikir alışverişlerinde bulundular. Ayrıca serginin yapısı ve programına dair sunumların ardından adayların geri bildirimleri alınarak bu konuda da katılımcı bir süreç sağlandı.

Hem “Yeşil Kutu Yollarda” projesi kapsamındaki gönüllülerin birbirleriyle ve proje ekibiyle tanışmaları için, hem de interaktif çalışmalar aracılığıyla disiplinler arası bir ortam sağlayan bu eğitim programı, eğitmen adaylarının farklı bakış açılarıyla bilgi birikimlerini arttırmalarını sağladı.

 

Yeşil Kutu Yollarda Projesi TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları

kapsamında finanse edilmektedir.

Yeşil Kutu Yollarda Projesi ile ilgili güncel bilgiler için sosyal medyadan takip edin:

Instagram: @yesilkutuyollarda

Facebook: @yesilkutu